Wspólnie remontujemy drogi

14 września w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim gościł Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Damian Urbanowski. Spotkanie z wicestarostą Eligiuszem Michem i naczelnikiem Wydziału Dróg Jerzym Wroną jest kolejnym przykładem dobrej współpracy pomiędzy Powiatem Ostrowieckim a Województwem Świętokrzyskim.

Kolejna dotacja

Decyzją Zarządu Powiatu, Powiat Ostrowiecki udzieli dodatkowej pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na dokończenie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” na odcinku od ronda przy ulicy Żabiej do skrzyżowania ulicy Bałtowskiej z ulicą Samsonowicza. Wysokość dotacji to 86,5 tysięcy złotych. Łączna kwota przekazanych przez Powiat Ostrowiecki środków finansowych na to zadanie wynosi 170.060 zł.

Widać efekty wspólnego działania

– Ta dotacja to kolejny przykład dobrej współpracy pomiędzy Powiatem Ostrowiecki, starostwem a  Województwem Świętokrzyskim i Urzędem Marszałkowskim – mówi wicestarosta Eligiusz Mich. –  Dzięki tym działaniom skutecznie i sukcesywnie poprawia się infrastruktura drogowa naszego powiatu.

Przypominamy, w styczniu 2016 roku w Kielcach starosta Zbigniew Duda i wicestarosta Eligiusz Mich sfinalizowali starania Zarządu Powiatu Ostrowieckiego o przeprojektowanie ulicy Bałtowskiej. Droga, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, będzie miała dziewięć metrów szerokości. Powstaną także lewoskręty. Pierwotny projekt rozbudowy ulicy Bałtowskiej zakładał bowiem jej zwężenie do siedmiu metrów. Realizacja takiego rozwiązania spowodowałaby jednak znaczne utrudnienia w ruchu przy każdym skręcie w lewo z ulicy Bałtowskiej i przy każdym włączaniu się do ruchu z przyległych posesji.

Ponadto, w 2016 roku Powiat Ostrowiecki przekazał dotację celową w wysokości 500 tysięcy złotych dla Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 755 relacji Ostrowiec – Ćmielów.