Wspólnie dla Krzemionek

Wspólnie dla Krzemionek

16 kwietnia podczas wyjazdowego posiedzenia na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki obradowały dwie komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą przybyli na zaproszenie dyrektora placówki Włodzimierza Szczałuby.

Radni zapoznali się z dziedzictwem neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego. Pod opieką archeologa Artura Jedynaka zwiedzili podziemną trasę turystyczną i z bliska mogli zobaczyć neolityczne tunele górnicze. Członkowie dwóch komisji byli pod wrażeniem obiektu. Agata Binkowska członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z uznaniem podkreślała ogólnoświatową wartość zabytku. Radni podziwiali również walory przyrodnicze rezerwatu Krzemionki. 

Goście dyskutowali nad możliwością wsparcia Krzemionek w walce o wpisanie obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W swoim wystąpieniu dyr. Szczałuba przypomniał o dotychczasowych inicjatywach podejmowanych przez Muzeum m.in. o konferencjach naukowych czy współpracy z prof. Jackiem Lechem, wybitnym naukowcem i znawcą tematu.
Radni dyskutując o możliwości wsparcia dla Muzeum byli zgodni, że Krzemionki to unikat w skali światowej i należy podjąć starania o jak najlepszą promocję obiektu. Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Grzegorz Świercz przypomniał o koncepcji włączenia Krzemionek do Muzeum Narodowego w Kielcach. W dyskusji głos zabrali: wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Tadeusz Kowalczyk oraz radni Bartłomiej Dorywalski, Bogdan Latosiński i Andrzej Kryj. Podczas głosowania radni podjęli jednogłośne stanowisko, w którym wspierają działania podejmowane przez Krzemionki. Sprawa będzie miała swój dalszy bieg 27 kwietnia podczas sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wówczas radni zapoznają się z prezentacją promującą Krzemionki.

Z ramienia Powiatu Ostrowieckiego w spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Eligiusz Mich, Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Brożyna, Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Jarosław Piotr Kopański, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Wojciech Lesiak oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Powiatu Mateusz Czeremcha, a także radni powiatowi.