WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE DLA POTRZEBUJĄCYCH

Poradnia Psychologiczno‐Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, dla której organem prowadzącym jest Powiat Ostrowiecki mieści się przy ul. Żeromskiego 5.

Poradnia udziela bezpłatnej, szeroko pojętej pomocy psychologiczno‐pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu dzieciom oraz młodzieży. Służy także pomocą psychologiczno‐pedagogiczną rodzicom i nauczycielom, związaną z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

W ubiegłym roku, wraz z wybuchem epidemii w Poradni został uruchomiony specjalny numer telefonu pod który mogą dzwonić osoby potrzebujące.

Pod numerem 730 744 244 w godz. od 9.00- 15.30 dyżuruje psycholog/pedagog Poradni udzielając konsultacji, porad i wsparcia. Telefon jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży i ich rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa  Covid-19  i wynikających z niej problemów: izolacja społeczna, stres, zakłócenia procesów motywacyjnych, trudności szkolnych powiązanych ze zdalnym nauczaniem.

W związku z tym, że pandemia przybiera na sile wiele osób nie radzi sobie ze stresem i izolacją. Zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych i rozmów ze specjalistami Poradni.

Foto: archiwum PPP