Wsparcie dla rodzin

W sali konferencyjnej starostwa powiatowego odbyło się  przekazanie sprzętu informatycznego rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo -wychowawczym w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19”. Gospodarzem spotkania była Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki, która wraz z Barbarą Cudzik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazały najmłodszym mieszkańcom powiatu urządzenia( laptopy, tablety, rzutniki, telewizory) niezbędne do nauki zdalnej oraz środki ochrony osobistej. Jak mówiła starosta Marzena Dębniak, powiat ostrowiecki pomimo dramatycznej sytuacji finansowej, stara się sięgać po środki z zewnątrz, aby wspierać realizację zadań służących mieszkańcom.

Umowa na dofinansowanie w ramach której rodziny i placówki otrzymały potrzebny sprzęt była podpisana pod koniec lipca br. z wojewodą świętokrzyskim. Łączna wartość projektu to 504 025,00 zł. I jest to największy grant w naszym województwie.