Wsparcie dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim od 1 kwietnia 2016 r. realizuje „Program 500+”. Na terenie naszego powiatu z tej formy pomocy skorzystało już 156 dzieci ze 109 rodzin zastępczych.

Wydatkowana na dzień 30.11.2016 r. kwota na wypłatę dodatków wychowawczych wynosi 543.940,88 zł, co stanowi liczbę 1.101 wypłaconych świadczeń.

Dotacja celowa ta przekazywana jest z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecona powiatom, związana z realizacją dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.