Wrześniowe rocznice w LO Nr I im. Stanisława Staszica. Jak zainteresowanie historią przekuć w sukces.

Wrzesień to miesiąc dla Polaków szczególny. To we wrześniu 1939 r. II RP stała się obiektem dwóch agresji: niemieckiej – 1 września i radzieckiej – 17 września. Od ataku na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa.

Również we wrześniu, jeszcze przed klęską wojny obronnej, zaczął kształtować się konspiracyjny ruch oporu. 27 września w Warszawie powstała Służba Zwycięstwu Polski. Jej dowódca gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz był wierny przesłaniu Józefa Piłsudskiego: ,,Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo”. Chcąc uczcić te rocznice, przybliżyć młodzieży w niekonwencjonalny sposób wydarzenia z historii Polski, a równocześnie skłonić do samodzielnego poznawania przeszłości, w LO Nr I zaplanowano kilka aktywności związanych z wojenną historią narodu polskiego.

13 września odbyła się sesja historyczna zatytułowana ,,Ludzkie losy 1939-1945”. Głównym punktem tego pierwszego z serii zaplanowanych spotkań była projekcja filmu nakręconego przez uczennicę kl. III Wiktorię Adaś. Scenariusz filmu powstał na podstawie wywiadu, który Wiktoria przeprowadziła z panem Zbigniewem Lisowskim, byłym więźniem KL Auschwitz i Mauthausen-Gusen. Praca uczennicy została nagrodzona w konkursie zorganizowanym przez kielecki oddział IPN. W trakcie spotkania młodzież miała możność wysłuchania referatu na temat historii obozu Auschwitz oraz wierszy i pieśni o tematyce obozowej. Skupienie, które towarzyszyło uczestnikom sesji, niezwykła powaga, z jaką odbierano poszczególne wystąpienia, świadczyły o zainteresowaniu i wysokim poczuciu empatii.

Uczniowie Staszica wzięli również udział w konkursie zorganizowanym przez kielecki okręg Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Warunkiem uczestnictwa było napisanie pracy na temat ,,Zapomniane akcje AK w okręgu Kielce”. W pracy należało wykorzystać dokumenty, relacje, fotografie związane z  opisywanym wydarzeniem. W konkursie wzięli udział : Wiktor Filipowski i Michał Sitarz, uczniowie Jolanty Brody z kl. II. Wiktor napisał pracę na temat ,,Most na Romanowie”. Opisał w niej okoliczności wysadzenia mostu, przebieg akcji  i tragiczne ,dla mieszkańców Ostrowca, skutki .Michał zrelacjonował akcje ,,Amor” przeprowadzoną w fabryce cukierków w Ostrowcu Św. Obie prace zostały oparte na rzetelnym materiale źródłowym. Uczniowie, dzięki  pomocy dyrektora szkoły, Dariusza Kaszuby, nawiązali kontakt z pracownikiem Muzeum Historyczno-Archeologicznego, Markiem Wójcickim, historykiem i pasjonatem okresu  II wojny światowej oraz porucznikiem Kazimierzem Kocowskim, prezesem ostrowieckiego koła Światowego Związku Żołnierzy  AK. Rozstrzygnięcie  konkursu miało miejsce w Kielcach 25 września bieżącego roku. Praca Wiktora Filipowskiego została nagrodzona zaszczytnym I miejscem. Komisja konkursowa doceniła rzetelność relacji i ciekawy sposób narracji autora. Gratulujemy sukcesu!!! Wiktor i Michał mieli możliwość przedstawienia swoich prac w formie prezentacji, 27 września w MCK w Ostrowcu Św. podczas  uroczystości, zorganizowanej przez Światowy Związek Żołnierzy AK, Koło im. J. Piwnika ,,Ponurego”, ,,Moją Ojczyzną Polska Podziemna…”. W trakcie spotkania, w którym uczestniczyli m.in. uczniowie Staszica, M. Wójcicki wygłosił prelekcję na temat ruchu oporu w Ostrowcu Św., a dr Henryk Piskunowicz, przybliżył temat postaw Polaków w czasie II wojny światowej. Jednym z elementów sesji były prezentacje uczniowskie, dotyczące postaci lub wydarzeń związanych z ruchem oporu w latach 1939-1945.Wiktor i Michał, w krótkich wystąpieniach, przedstawili motywy swojego zainteresowania tematem, sposób przygotowania prac oraz wyrazili myśl, którą trafnie ujął P. Konieczka: ,,Naród, który nie zna swojej historii, skazany jest na jej powtórne przeżycie”. Młodzieży LO Nr I życzymy dalszych udanych spotkań z historią.