Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Na terenie Powiatu Ostrowieckiego funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej: DPS przy ulicy Grabowieckiej 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim dla osób przewlekle i somatycznie chorych oraz DPS na ostrowieckim osiedlu Słonecznym 49 dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Jak informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, obecnie wolnymi miejscami dysponuje placówka przy ulicy Grabowieckiej. Na pensjonariuszy czeka profesjonalna obsługa, życzliwa kadra oraz rodzinna atmosfera.

Starania o pobyt w Domu Pomocy Społecznej należy rozpocząć od wizyty w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się.

Po analizie przygotowanej przez pracownika socjalnego dokumentacji osoby zainteresowanej dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i odpłatności za pobyt.
Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej reguluje Ustawa z dn. 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163 z póź. zm.).

Mieszkaniec jest zobowiązany do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu. Jeżeli osoba nie posiada wystarczających środków na opłatę za pobyt w DPS, to właściwy organ ustala, czy najbliższa rodzina jest w stanie partycypować w kosztach. W przypadku gdy rodzina nie jest w stanie dopłacać do kosztów pobytu, zobowiązaną do ponoszenia opłat jest gmina. Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. wydaje z upoważnienia Starosty Ostrowieckiego dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wynosi 2881,47 zł, zaś w DPS-ie na os. Słonecznym – 3007,00 zł.

podanie osoby ubiegającej się o sierowanie do domu pomocy społecznej


Szczegółowe informacje można uzyskać w poniższych instytucjach: 

GOPS Bałtów, Bałtów 32/1, tel. (41) 264 10 08  gopsbaltow@poczta.onet.pl

GOPS Waśniów, ul. Rynek 24, tel. (41) 264 60 26 gops@wasniow.pl

GOPS Bodzechów, ul. Reja 10, Ostrowiec Św., tel. (41) 265 10 38  wz@ugb.pl

M-GOPS Kunów, ul. Warszawska 45 B, tel. (41) 261 12 50  kkunow@poczta.onet.pl

OPS Ćmielów, ul. Ostrowiecka 38, tel. (15) 861 22 81, ops.cmielow@wp.pl

MOPS Ostrowiec Św. ,ul. Świętokrzyska 22, tel. 41 276 76 00  biuro@mopsostrowiec.pl

PCPR  w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 22, tel. (41) 249 94 08, fax. (41) 248 01 27,www.pcpr.ostrowiec.info,

DPS w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 49, tel. (41) 266 55 53, fax. (41) 263 51 81, www.sloneczne.domypomocy.pl,
DPS w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7 tel. (41) 262 00 24, fax. (41) 266 58 55, www.ostrowiec-grabowiecka7.domypomocy.pl,

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 31, tel. (41) 247 66 10, fax. (41) 247 69 65 www.powiat.ostrowiecki.eu


Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim