Wojska Obrony Terytorialnej Kraju w Ostrowcu Świętokrzyskim?

 

Są duże szanse, aby na terenie powiatu ostrowieckiego powstała jednostka Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju. Pojawienie się wojska w Ostrowcu Świętokrzyskim to ogromny impuls dla rozwoju miasta i powiatu.

Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda w związku z pojawieniem się wojska dostrzega szanse na wszechstronne korzyści społeczne i gospodarcze, w tym podniesienie prestiżu miasta, jego bezpieczeństwa, napływu ludności oraz ożywienia handlu, usług i powstania nowych miejsc pracy. Funkcjonowanie jednostki WOT będzie stymulować rozwój nowych kierunków kształcenia oraz pozytywnie wpłynie na rozwój szpitala.

Od wielu miesięcy rozwijane są kontakty Starostwa Powiatowego z odpowiednimi strukturami wojskowymi, w tym Wojskową Komendą Uzupełnień w Sandomierzu w sprawie powstania na terenie powiatu ostrowieckiego jednostki WOT. Spośród wielu lokalizacji  dostępnych w Województwie Świętokrzyskim to właśnie propozycja rekomendowana przez Starostę Zbigniewa Dudę i Zarząd Powiatu zainteresowała Wojsko. Po wstępnym rozpoznaniu w ubiegłych miesiącach, w czwartek 27 kwietnia przedstawiciele Dowództwa WOT, Rejonowego Zarządu Infrastruktury, Dowódcy Garnizonu Kielce, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach oraz WKU w Sandomierzu, wspólnie ze Starostą i pracownikami Starostwa odbyli rekonesans w obiektach przy ul. Gulińskiego 8.  Nieruchomość ta na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wykorzystywana była na potrzeby wojska.

Według planów Ministerstwa Obrony Narodowej tworzenie struktur WOT w Województwie Świętokrzyskim rozpocznie się w 2018 r.  Decyzje co do lokalizacji pododdziałów zapadną jeszcze w tym roku.

Rozstrzygnięcia ważne dla powiatu i Ostrowca Świętokrzyskiego są bardzo bliskie.

Sprawa przybycia wojska do Ostrowca Św. istotna dla przyszłości Ostrowca i rozwoju powiatu ma silne wsparcie ze strony Jarosława Rusieckiego – Senatora RP, Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Senatu.