WOJEWÓDZKA INAUGURACJA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Ruszyły kwalifikacje wojskowe na terenie naszego województwa. Wczoraj z udziałem parlamentarzystów, samorządowców i  przedstawicieli  służb mundurowych w siedzibie WOT w Ostrowcu Świętokrzyskim, dawnym gimnazjum nr 3, miała miejsce wojewódzka inauguracja.

Kwalifikacja wojskowa ma na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępne przeznaczenie osób podlegających kwalifikacji wojskowej do poszczególnych formacji. Przeprowadza ją wojewoda przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wójtów, starostów, burmistrzów i prezydentów poszczególnych miast.

Podczas inauguracji srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, zostały odznaczone lekarki Ewa Rabiej-Jamińska i Halina Grudzień, które przez kilkanaście lat przewodniczyły pracom Powiatowych Komisji Lekarskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Medal stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.

Obecna na uroczystości starosta Marzena Dębniak podkreśliła, podobnie jak inni samorządowcy,  znaczenie zarówno kwalifikacji wojskowej jak i obecności WOT w Ostrowcu Świętokrzyskim.