Włodarze rozmawiali o rynku pracy

W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie Wicestarosty Andrzeja Jabłońskiego oraz dyrektor Małgorzaty Stafijowskiej z włodarzami i przedstawicielami gmin. Podczas niego omówiono m.in. sytuację bezrobotnych na lokalnym rynku pracy.

Omawiamy obecną sytuację osób bezrobotnych z Powiatu Ostrowieckiego, zwracamy szczególna uwagę na aktywizację zawodową w poszczególnych gminach, jak również efektywność zatrudnieniową po przeprowadzonych programach dla bezrobotnychwyjaśnił Wicestarosta Jabłoński

Dyrektor PUP Małgorzata Stafijowska podziękowała jednostkom gminnym za bardzo dobrą współpracę w roku 2019 i przedstawiła ofertę Urzędu Pracy co do form wsparcia na rok 2020. Omówiono w szczególności zasady funkcjonowania prac interwencyjnych, gdzie zwiększono kwotę refundacji za jeden miesiąc do 1007,06 zł. (było 861,40 zł.), jak również w przypadku robót publicznych nastąpił wzrost refundacji do 1405,20 zł.

Uzgodniliśmy efektywność zatrudnieniową po programach typu staż, roboty publiczne na poziomie 60% liczby osób skierowanych. Zachęcamy również włodarzy do korzystania z prac społecznie użytecznych. Przygotowaliśmy również dla gmin komplet niezbędnych informacjipowiedziała dyrektor PUP

Wicestarosta Andrzej Jabłoński przekazał również w imieniu całej społeczności powiatowej życzenia dla pracowników Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.