WKRÓTCE RUSZĄ PRACE DROGOWE NA UL. J. SAMSONOWICZA I 11-GO LISTOPADA

We wczesnych godzinach dopołudniowych u zbiegu ulic J. Samsonowicza i 11-go Listopada podpisano umowy pomiędzy powiatem ostrowieckim, a wyłonioną w wyniku przetargu firmą TRAKT, która zrealizuje dwie, ważne dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego inwestycje drogowe w ramach II etapu projektu pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

W ramach tego zadania wykonana zostanie przebudowa i rozbudowa ok 1,38  km dróg, powstanie ponad 2, 70 km obustronnego chodnika, ok. 2 km jednostronnej ścieżki rowerowej, 0,5 km ciągu pieszo-rowerowego, bezkolizyjne skrzyżowanie  typu rondo, zamontowane zostanie oświetlenie energooszczędne i wykonane zostaną buspasy.

Umowy ze strony powiatu podpisywali wicestarosta Andrzej Jabłoński i członek zarządu Łukasz Dybiec, firmę TRAKT reprezentował wiceprezes zarządu Przemysław Pypeć.

W wydarzeniu wzięli również udział prezydent Jarosław Górczyński z inicjatywy którego gmina Ostrowiec Świętokrzyski, wsparła powiat dotacją celową na pokrycie 50% wkładu własnego powiatu do tych zadań oraz  naczelnik wydziału odpowiedzialnego za realizację inwestycji,  Tomasz Mroczek.

Wicestarosta A. Jabłoński podziękował prezydentowi J. Górczyńskiemu za wsparcie od miasta, zaznaczając, że inwestycja ta znacznie przyczyni się do usprawnienia ruchu na tym ważnym odcinku drogowym, zważając na to, że w pobliskiej lokalizacji znajdują się tereny inwestycyjne gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Wicestarosta życzył także wykonawcy powodzenia w realizacji robót i dobrej pogody, aby prace przebiegały sprawnie.

Z kolei prezydent Jarosław Górczyński zwrócił się z prośbą do przedsiębiorców, którzy swoją działalność ulokowali w tych okolicach, o wyrozumiałość bowiem prace drogowe w obrębie tych ulic potrwają do IV kwartału przyszłego roku. Jednocześnie podziękował radnym miejskim za wyrażenie zgody na przekazanie powiatowi ostrowieckiemu kwoty ponad 4,5 mln złotych na realizację tych inwestycji.

Jak dodał na zakończenie wiceprezes zarządu firmy TRAKT Przemysław Pypeć, prace rozpoczną się za około miesiąc, po tym jak uda się uzyskać wszystkie wymagane prawem pozwolenia.