Wiosenne święto nauki w „Chreptowiczu”

„Wiosna w „Chreptusie z UMCS” – taki tytuł nosiła edukacyjno-naukowa impreza zorganizowana  w murach LO nr II im. J. Chreptowicza we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

 

 

 

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta ostrowiecki Zbigniew Duda, a naukowy – rektor UMCS prof.dr hab. Stanisław Małachowski. Ostrowiecki „Chreptowicz”, jako pomysłodawca i gospodarz inicjatywy, promował wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wartość nauki i zachęcał do jej zgłębiania poprzez ciekawe i niecodzienne sposoby.

            

Takie nauczanie odbywało się w  formie warsztatów prowadzonych przez wykładowców i studentów kół naukowych lubelskiej uczelni. Zaproszonym gimnazjalistom i maturzystom przekazano w atrakcyjnej formie wiedzę z zakresu biologii, chemii, geografii, informatyki, historii i języka angielskiego. Podczas pokazów historycznych za pomocą współczesnego beatboxu prezentowano zagadnienia dotyczące żołnierzy wyklętych i okresu II wojny światowej, podczas warsztatów „I Ty możesz zostać Marią Curie-Skłodowską” uczestnicy sporządzali m.in. kosmetyki z naturalnych produktów, na zajęciach z geoinformatyki przy użyciu specjalnych programów komputerowych zgłębiano tajniki nauki o ziemi i gospodarce przestrzennej, a na anglojęzycznych warsztatach kulturowych szlifowano umiejętności w konkursach zakończonych nagrodami. Takie sposoby promowania nauki wysoko ocenili zarówno uczniowie uczestniczący w warsztatach, jak i nauczyciele oraz goście, którzy wzięli udział w inauguracji wydarzenia: naczelnik Wydziału Edukacji Wojciech Lesiak i Krzysztof Ołownia. Tak pozytywny oddźwięk , z jakim spotkała się „Wiosna w „Chreptusie” z UMCS”, z pewnością wzmocnił promocję szkoły wśród ostrowieckich gimnazjalistów, których niebawem czeka wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Obecność tłumnie przybyłych uczniów gimnazjów to efekt dużego zainteresowania dalszą nauką w „Chreptusie”. Duże zainteresowanie lubelskim uniwersytetem wykazali też tegoroczni maturzyści ostrowieckich szkół, którzy chętnie zapoznawali się z uczelnianą ofertą edukacyjną i kierunkami kształcenia.


Warsztaty edukacyjno-naukowe w LO nr II im. Joachima Chreptowicza zorganizowane we współpracy z UMCS było wielkim przedsięwzięciem zaadresowanym do wszystkich zainteresowanych uczniów ostrowieckich szkół. Dyrektor LO nr II Sławomir Miszczuk oraz nauczyciele koordynujący organizację warsztatów (Joanna Żak, Marta Kalita i Ewa Studzieżba) czują wielką satysfakcję z powodzenia inicjatywy, która przyniosła zarówno uczniom, jak i szkołom wiele korzyści.