Wieści ze “Staszica”

I miejsce uczniów „Staszica” w turnieju strzeleckim

Popularyzując przedwojenne hasło Związku Strzeleckiego “10 strzałów ku Chwale Ojczyzny” 10.11.2017 na strzelnicy klubu sportowego “Świt” Starachowice zrealizowano dwie tury zawodów strzeleckich z karabinka sportowego kbks  bocznego zapłonu kalibru 5,6mm na odległość 50m.

W pierwszej rundzie rywalizowali uczniowie ośmiu ostrowieckich szkół średnich – była to pierwsza tura Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej pod patronatem Starosty Ostrowieckiego Zbigniewa Dudy. Zawody są częścią realizowanego w  LO Nr I im. St. Staszica Programu edukacji patriotycznej i proobronnej uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostrowieckiego. Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy o Małej Ojczyźnie w kontekście historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionu świętokrzyskiego, organizowanie spotkań, konkursów historycznych, rozwijanie zainteresowania historią regionu i strzelectwem sportowym. Program będzie realizowany pod patronatem Starosty Ostrowieckiego i we współpracy z organizacjami, działającymi na terenie województwa świętokrzyskiego.

Po pierwszej turze klasyfikacja drużyn przedstawia się następująco:

I m – I LO – 109 pkt: Aleksandra Mazurek 34 pkt., Julia Wypchło 45 pkt., Wiktor Podczasi 30 pkt.

II m – LO NR II – 98 pkt.

III m – ZS nr 3 – 96 pkt.

IV m – ZSOMS – 94 pkt.

V m – KLO – 87 pkt.

VI m – CKZiU -86 pkt.

VII m – III LO – 63 pkt.

VIII m – ZDZ – 44 pkt.

W drugiej turze zawodów strzeleckich 10.11.2017 po raz kolejny uczestniczyli przedstawiciele gmin i organizacji powiatu ostrowieckiego. Puchary Starosty Ostrowieckiego i dyplomy wręczono przedstawicielom drużyn oraz najlepszym strzelcom w kategorii kobiet i mężczyzn podczas uroczystego koncertu 12.11. 2017. w ostrowieckim muzeum. I miejsce zespołowo zajęła drużyna w składzie: Paweł Walesic, Maciej Krawczyk, Grzegorz Ciździel z wynikiem 120 pkt. na 150 możliwych do uzyskania.Kolejna tura zawodów dla uczniów ostrowieckich szkół ponadgimnazjalnych planowana jest na styczeń. Zakończenie i podsumowanie po 3-4 turach w czerwcu 2018 r.

O tajnikach  sztuki  teatralnej w Galerii Fotografii

Ostrowiec Świętokrzyski znalazł się na mapie kulturalnej twórców programu TEATR POLSKA, organizowanego od 2009 roku przez Instytut Teatralny im Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie dostępu  do oferty polskich teatrów poprzez zwiększenie ich mobilności i prezentowanie spektakli w miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego.                   

W ramach tego ministerialnego programu w Galerii Fotografii MCK krakowski Teatr Figur zaprezentował spektakl „Huljet, Huljet”. W tym niecodziennym wydarzeniu artystycznym uczestniczyli uczniowie klas II b i II d i III b Liceum Ogólnokształcącego Nr I im S. Staszica wraz z opiekunami – Katarzyną Szczerbińską i Wojciechem Szymańskim.

“Huljet, huljet” nie jest tradycyjnym spektaklem. To poetycka opowieść o życiu w krakowskim getcie w okresie II wojny światowej. Inspirowana zdjęciami i pamiętnikami instalacja zrealizowana została w formie cieniowego teatru mansjonowego – każda opowieść prezentowana jest na innej „scenie”. Ekrany zamontowano w przedmiotach codziennego użytku – w starych walizkach, pudełeczkach po lekarstwach. O kulisach pracy nad przedstawieniem opowiedziała młodzieży reżyser Dagmara Żabska. Pomysł przygotowania spektaklu powstał, gdy Muzeum Historyczne Miasta Krakowa nawiązało współpracę z Teatrem Figur przy tworzeniu happeningu na Noc Muzeów.                                 

– Wystawa, na której znajdowało się mnóstwo zdjęć, stała się inspiracją do pracy nad przedstawieniem. Fotografie były przeróżne. Na jednym samotny kilkulatek, na innym szyld lodziarni, afisz z koncertu czy po prostu sterta mebli. Zaczęliśmy się zastanawiać, co stało się z ludźmi z tych zdjęć – mówiła Dagmara Żabska.
Po wejściu do zaciemnionej sali uczniowie mogli obejrzeć ekspozycje, dotknąć rekwizytów. Następnie obejrzeli spektakl, w którym wykorzystano przedmioty codziennego użytku, grę światła i cieni. Zastosowanie takich technik, oryginalna muzyka oraz niewielki dystans między aktorami oraz widzami, pozwalają niewielkiej publiczności (w każdym przedstawieniu widownia liczy zaledwie 30 osób) na uchwycenie indywidualnych dramatów mieszkańców krakowskiego getta.

Po zakończonym spektaklu młodzież wzięła udział w warsztatach teatralnych, przybliżających etapy pracy nad przedstawieniem w teatrze cieni. Uczniowie mieli możliwość poznania nowych form oddziaływania na widzów. W teatrze cieni nie ma bogatych dekoracji, głośnej muzyki, wyszukanych rekwizytów. Jest tylko cień rzucany przez przedmiot lub lalkę animowaną przez aktora. Uczestnicy warsztatów mogli także tworzyć i prezentować własne sceny, wykorzystując wcześniej poznane techniki.

Udział w programie TEATR POLSKA to kolejne ważne doświadczenie w edukacji humanistycznej młodzieży, która systematycznie bierze udział w życiu kulturalnym (wyjazdy do Teatru Muzycznego Roma – spektakl „Mamma ! Mia!”, „Piloci”, udział w Ostrowieckich Spotkaniach  Filmowych, działalność w Artystycznym Klubie Filmowym).

Katarzyna Szczerbińska

Prawniczy  sukces ucznia LO Nr I im. St. Staszica

22.11.2017 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyła się V edycja Prawniczego Konkursu Krasomówczego, w którym uczeń ,,Staszka” Wiktor Filipowski zajął zaszczytne trzecie miejsce.

Do udziału w konkursie, którego tegoroczny temat dotyczył kwestii ,,Plagiat czy inspiracja? Ochrona własności intelektualnej”, przystąpiło dwunastu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. Zadaniem uczestników było przygotowanie i wygłoszenie przed ,,sądem” mowy w sprawie cywilnej, dotyczącej podobieństwa dwóch znaków towarowych: logo zaprojektowanego na potrzeby kampanii promocyjnej Białegostoku oraz logo działającej w Nowy Jorku organizacji LGBT. Każdy z uczestników musiał przygotować dwie mowy – przedstawiciela powoda, którym była organizacja LGBT i pozwanego, którym był Białystok. Jury, które tworzyli przedstawiciele Wydziału Prawa WSEPiNM, bezpośrednio przed konkursem, losowało pary, w których uczestnicy występowali i strony, które mieli reprezentować. Wystąpienie nie mogło trwać dłużej niż pięć minut, każdy uczestnik miał prawo do trzyminutowej repliki. Wiktor był przedstawicielem organizacji LGBT i wystąpił w pierwszej, prezentującej się parze. Miał godnego przeciwnika, ucznia liceum z Buska, który zajął pierwsze miejsce. Konkurs wymagał znajomości języka prawa, procedur procesu cywilnego i zapoznania się z odpowiednimi ustawami, które regulują kwestię własności intelektualnej. Pod uwagę brano także sugestywność wypowiedzi, jasność i logiczność uzasadnienia, płynność oraz poprawność wyrażania się, bogactwo języka i jego barwność. Przed uczestnikami stało więc bardzo trudne i złożone zadanie. Wiktor Filipowski przygotowywał się do konkursu ponad miesiąc. Pomocą oprócz nauczycielki Jolanty Brody, służył mu dziadek Zdzisław Filipowski, który przez wiele lat był ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. Jury w uzasadnieniu decyzji, o przyznaniu Wiktorowi trzeciego miejsca, zwróciło uwagę na wielką swobodę wypowiedzi, umiejętność argumentowania i wysoki poziom kultury osobistej . 

Gratulujemy i życzymy kolejnego sukcesu w przyszłorocznej VI edycji konkursu!!!

Autor: Jolanta Broda