Wieści z SMS-u

UCZNIOWIE ZSOMS WYRÓŻNIENI

Spot reklamowy przygotowany przez uczniów ZSOMS dostał się do finału konkursu wojewódzkiego poświęconego współczesnemu patriotyzmowi. Twórcy produkcji uczestniczyli w uroczystej gali w Kielcach, podczas której odebrali dyplomy i upominki z rąk wojewody świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek.

Spot poświęcony został współczesnej wizji patriotyzmu polegającego na odkrywaniu i utrwalaniu zapomnianych, a nierzadko wspaniałych kart historii związanych z naszym regionem. Bohaterem stała się klasa III B LOMS, która ruszyła śladami nauczyciela Adama Mickiewicza, którzy żył i gospodarzył w Garbaczu koła Waśniowa.

– Chcieliśmy pokazać, jak ważna dla budowy postaw patriotycznych jest dziś edukacja regionalna, która umacnia więzi z najściślejszą ojczyzną i kreuje silne, a zarazem otwarte na świat osobowości – argumentują swój wybór uczniowie, którzy ujęcia do spotu zrealizowali w szkolnej pracowni, wnętrzu kościoła w Mominie oraz plenerach Garbacza.

Zespół pod opieką Zbigniewa Tyczyńskiego pracował w składzie: Ada Pilińska (reżyseria), Dawid Gorgola (zdjęcia), Sebastian Dymowski (lektor), Bartek Góra (muzyka), Łukasz Gos (montaż) oraz Magdalena Szafran, Jakub Dębowski, Michał Granat, Kamil Krakowiak, Michał Karasiński i Mateusz Rogoziński.

EWAKUACJA W SMS

17 listopada została przeprowadzona próbna ewakuacja w budynku przy ul. Żeromskiego 5, gdzie swoją siedzibę ma Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. Ćwiczenia obserwował Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 PSP w Ostrowcu Św. bryg. Mgr inż. Robert Szewczyk.

– Celem ćwiczeń, które zgodnie z przepisami powinny być przeprowadzone do 30 listopada danego roku, było zapoznanie z warunkami ewakuacji nowych uczniów oraz przypomnienie pozostałym uczniom i pracownikom procedur dotyczących zachowania się w przypadku powstania zagrożenia dla życia i zdrowia – wyjaśniła dyrektor ZSOMS Anna Trojanowska.

Ćwiczenia w ZSOMS przebiegły bardzo sprawnie. W krótkim czasie wszyscy opuścili budynek, zachowując przy tym procedury ewakuacji.

SPORTOWCY Z WIZYTĄ W „SZKOLE ORLĄT”

15 listopada blisko 50-osobowa grupa uczniów ostrowieckiej SMS gościło w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. “Szkoła Orląt” to najlepsza lotnicza uczelnia w Polsce, mająca znakomitą renomę także poza granicami kraju.

– Mieliśmy okazję obejrzeć symulatory treningowe, wybrane sale lekcyjne oraz sale treningowe. Zainteresowani mogli wypróbować symulator katapulty oraz koło reńskie, a także obejrzeć z bliska myśliwce MIG 29, F 16, SU 22 czy ciężki śmigłowiec bojowy MI 24 – powiedział jeden z organizatorów wycieczki ks. Jerzy Skimina.

Dodatkową atrakcją dla naszych sportowców był obiad w wojskowej stołówce. Wizytę w Dęblinie zakończył pobyt w Muzeum Sił Powietrznych, gdzie można zapoznać się z historią polskiego lotnictwa i prześledzić poszczególne etapy dziejów polskich skrzydeł.

Organizatorami wyjazdu byli ks. Jerzy Skimina i Grzegorz Ciździel, a opiekunami Małgorzata Malinowska i Małgorzata Stańczak.