Wieści z Bursy

Kolejny rocznik absolwentów opuszcza mury Bursy Szkolnej.

Po trzech lub czterech latach pobytu w naszej placówce, kolejna grupa wychowanków stawia swoje pierwsze kroki na drodze ku dorosłości. Czwartkowe popołudnie 19 kwietnia było okazją aby Grono Pedagogiczne, pracownicy bursy i absolwenci mogli wspólnie zasiąść i powspominać kilka minionych lat. Ten czas spędzony razem obfitował w wiele atrakcyjnych przeżyć. Były to wspólne wyjazdy, wycieczki, przygotowywane imprezy, konkursy i uroczystości. Te wszystkie chwile sprawiły, że pobyt w bursie był czymś więcej niż tylko czasem przeznaczanym na naukę poza domem rodzinnym. Ale przede wszystkim okazją do nabierania pozytywnych doświadczeń, przeżywania wspólnych radości i trosk. Wzruszenie wywołał program artystyczny przygotowany przez samorząd
i młodsze koleżanki i kolegów. Wiersze i piosenki, serdeczne życzenia powodzenia na zbliżającej się maturze i nowej drodze życia, sprawiły radość wszystkim zebranym. Naładowani pozytywną energią
i nakarmieni pysznym tortem, specjalnie przygotowanym na tę okazję przez wychowanków Bursy,
z nadzieją wkraczają w przyszłość. Każdy z absolwentów otrzymał pamiątkowy dyplom, płytę ze zdjęciami oraz „bursiane Oskary”. Pamiątkowe zdjęcie, do którego na pewno będziemy wiele razy wracać zakończyło to miłe popołudnie.

Konferencja Dydaktyczna

Już po raz 12 – sty Bursa Szkolna zorganizowała Konferencję Dydaktyczną skierowaną do rodziców wychowanków, wychowawców, nauczycieli i pedagogów szkół Ostrowieckich. Tegoroczny temat konferencji – „Rola rodziny w procesie wychowania” – był odpowiedzią na dostrzegane nieprawidłowości  w relacjach współczesnej rodziny, a zwłaszcza dotyczących braku czasu dawanego najbliższym, wyjazdów zarobkowych, pozostawianiu  dzieci pod opieką  innych członków rodziny, niespójnych norm postępowania.

Wśród czynników środowiskowych najistotniejszy wpływ na rozwój jednostki wywiera podstawowa grupa społeczna, jaką jest rodzina. Jest to naturalne środowisko, w którym dziecko nabywa pierwszych doświadczeń, rozwija się, uczy, stawia pierwsze kroki w długim procesie socjalizacji. Rodzina jest najpowszechniejszą grupą społeczną i historycznie najstarszą formą życia społecznego, dlatego też pełni wiele ważnych funkcji w procesie rozwoju dziecka. Są to między innymi funkcja opiekuńcza, czy socjalizacyjna. Rodzina odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju jednostki, a wpływ ten wyraża się przede wszystkim w zaspokajaniu potrzeb i stwarzaniu warunków do nauki. Rodzina jest więc niezmiennie jednym z najważniejszych towarzyszących nam przez całe życie czynników, które kształtują człowieka i wpływają na dalsze życie.

Te niezwykle istotne treści o budowaniu więzi w rodzinie przekazali prelegenci: Tomasz Kryj psycholog z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Ostrowcu Św., Paweł Walesic przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Teresa Borek psycholog Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.

Natomiast prezes Stowarzyszenia „Niebieski Jeżyk” Barbara Sęderowska opowiedziała jak funkcjonuje rodzina, w która wychowuje się dziecko autystyczne. Przybliżyła zebranym problemy, radości i smutki jakich doświadczają rodzice dzieci z autyzmem.

Młodzież Bursy Szkolnej przygotowała program artystyczny nawiązujący tematyką do problemów poruszanych podczas spotkania.