Wieści z “Budowlanki”

Szybki internet 

Jednym z głównych celów działania nowego Zarządu Powiatu jest inwestycja w ostrowieckie szkoły ponadgimnazjalne. Widać to po wsparciu jakie zostało udzielone Zespołowi Szkół Nr 2, popularnej Budowlance, w sprawie przystąpienia placówki do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Placówka musi jedynie złożyć wniosek do operatora Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej- Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Korzyści z przystąpienia szkoły do OSE jest wiele. Przede wszystkim dostęp do szerokopasmowego Internetu o prędkości 100 Mb/s bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dzięki temu młodzież oraz kadra nauczycielska zyskają nowe narzędzie w procesie edukacji, a placówka podniesie swój potencjał w dziedzinie technologii informatycznychpowiedział wicestarosta Andrzej Jabłoński

 Uczniowie „Budowlanki’’ wśród laureatów Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego

W Domu Środowisk Twórczych w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Finał konkursu odbył się w grudniu na Politechnice Świętokrzyskiej.  170 uczniów klas maturalnych liceów i techników województwa świętokrzyskiego zmierzyło się z zadaniami na poziomie rozszerzonym.  Bardzo dobre wyniki w konkursie osiągnęli  uczniowie Ostrowieckiej Budowlanki. Izabela Kućma (IV kl. Technik Geodeta) zdobyła wyróżnienie w kategorii A, w której nagrodzono łącznie 7 osób. Aleksandra Nowak (IV TG) jako jedna z trzech laureatów zdobyła wyróżnienie w kategorii C. Gabriela Surowiec (IV TG) uzyskała tytuł finalistyWręczenie nagród odbyło się w ramach gali organizowanej przez Fundację im. Agi  Skrobackiej  „Wiatr w Żagle”, która otacza opieką utalentowaną młodzież województwa świętokrzyskiego. Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów, szczególnie podczas egzaminów maturalnych. Opiekunem uczennic jest Pani Urszula Jaworska.