WIENIEC POWIATU OSTROWIECKIEGO WYRÓŻNIONY NA DOŻYNKACH WOJEWÓDZKICH

W niedzielę, 12 września w Kielcach odbyły się XXI Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji świętokrzyskich rolników  w Bazylice Katedralnej zaś poświęcone wieńców dożynkowych odbyło się na placu przed Bazyliką.

Następnie korowód dożynkowy przeszedł na plac przed Muzeum Narodowym,  gdzie miał miejsce obrzęd dożynkowy czyli ośpiewanie i obtańczenie przez Zespół Pieśni i Tańca Kielce. Tam też zostały ogłoszone wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec. W tym roku tytuł ten trafił do powiatu kieleckiego i to on właśnie weźmie udział w Dożynkach Prezydenckich w Warszawie.

Powiat ostrowiecki reprezentował wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Grzegorzowic w gminie Waśniów, który otrzymał wyróżnienie w konkursie. Pomysłodawczynią i główna wykonawczynią wieńca była Pani  Dorota Kaczmarska z KGW Grzegorzowice. W uroczystościach dożynkowych wzięła udział delegacja w składzie: Barbara Chojnacka, Elżbieta Stępień, Waldemar Kwapisz, Marek Kaczmarski z KGW Grzegorzowice, Wicestarosta Andrzej Jabłoński oraz Łukasz Dziekan – kierownik referatu Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego.

Koło Gospodyń Wiejskich w  Grzegorzowicach zostało reaktywowane  w marcu 2020 r. i obecnie liczy 25 osób.  Wznowienie działalności zbiegło się z wybuchem pandemii, w związku z czym możliwości działania były mocno ograniczone.  Mimo tego, Koło brało udział w  konkursach gminnych, spotkaniach świątecznych i okolicznościowych.  Na zebraniach  członkowie Koła zajmują się  m.in. rękodziełem i  wykonywaniem stroików.  Przygotowują potrawy kuchni regionalnej według przepisów swoich poprzedniczek. Na co dzień współpracują z Klubem Seniora współorganizując wyjazdy i wycieczki.

Członkinie Koła samodzielnie uszyły sobie stroje  na wzór tradycyjnych ludowych strojów  regionalnych.

Wicestarosta Andrzej Jabłoński podziękował członkom KGW Grzegorzowice za wykonanie pięknego wieńca, który reprezentował powiat ostrowiecki i życzył, aby nieustannie kultywowali pikną tradycję wicia wieńców i aby zachęcali młode pokolenie do podtrzymywania tej sztuki.