„Wielkie serca” uczniów „Staszica”

W dniach 26.03 – 29.03 w naszej szkole odbył się kiermasz charytatywny “Małe Książki – Wielkie Serca”, z którego dochód przekazany został na leczenie Oskara Kubickiego, podopiecznego fundacji “Bo w nas jest moc”, z którą współpracę podjęła klasa II D pod opieką P. D. Mączki.
Organizatorki akcji: Dębicka Wiktoria, Nadolska Zuzanna i Świercz Julia zbierały książki od uczniów i pracowników szkoły przez 1 tydzień, co w efekcie dało łącznie około 300 książek.
W zbiórkę bardzo zaangażowali się nauczyciele, między innymi:
-P. Dyr. D. Kaszuba
-P. Dyr. T. Kwiatkowski
-P. M. Borzym
-P. D. Mączka
-P. J. Broda
-P. S. Ziemba
Którzy przynieśli około 100 książek. Wszystkim uczniom i nauczycielom Serdecznie dziękujemy! Kolejny raz pokazaliśmy, że w Staszicu jest moc!