Wielki sukces ucznia ze „Staszica” w Okręgowej Olimpiadzie Biologicznej w Kielcach

Grzegorz Waliszczak – uczeń klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim, laureat tegorocznych zawodów okręgowych Olimpiady Biologicznej w Kielcach zakwalifikował się do III etapu. Olimpiada składała się z trzech etapów – szkolnego, okręgowego i centralnego. Uczeń najpierw wykonał doświadczenie biologiczne, w oparciu o które napisał pracę badawczą wysoko ocenioną przez komisję szkolną. Taką samą ilość punktów przyznał recenzent Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej i dzięki temu Grzegorz mógł wziąć udział w pisemnym teście. Suma uzyskanych punktów z pracy badawczej i testu zdecydowała o zakwalifikowaniu ucznia do etapu centralnego, który odbędzie się w kwietniu 2016 roku.

Olimpiada Biologiczna na szczeblu centralnym odbywa się w Warszawie i składa się z dwóch etapów: pisemnego testu oraz części ustnej, która jest zazwyczaj bardzo stresująca dla olimpijczyków, gdyż stają oni przed trzema komisjami odpowiadając na pytania związane z pracą badawczą, którą wykonali, oraz są przepytywani z zakresu wszystkich  działów biologii, między innymi rozpoznając preparaty biologiczne.

Grzegorz, oprócz nauki na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych, poszerza swoją wiedzę dzięki pracy z nauczycielem biologii Jolantą Wojtas w ramach dodatkowych godzin indywidualnego toku nauczania.

Finaliści i laureaci Olimpiady Biologicznej posiadają wiele uprawnień m. in. są zwolnieni z egzaminu maturalnego z biologii, co jest równoznaczne z otrzymaniem wyniku 100% z tego przedmiotu, co już samo w sobie jest dużym ułatwieniem podczas rekrutacji, szczególnie na kierunki medyczne i biologiczne.
Grzegorz jest także finalistą etapu centralnego ubiegłorocznej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.