Wielki Rodzinny Piknik w Katolickim Zespole Edukacyjnym

Jubileuszowy Dzień Rodziny , 10-lecie Przedszkola nr 1 Sióstr Rodziny Maryi i 8-lecie Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Starosta Marzena Dębniak złożyła życzenia kolejnych lat owocnej pracy kierownictwu, pracownikom, uczniom placówki. W obchodach uczestniczyli także: członek Zarządu Powiatu Agnieszka Rogalińska, naczelnik Mariusz Łata, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marta Woźnicka-Kuzdak oraz radni miejscy i powiatowi.