WIELKANOCNE INSPIRACJE W WTZ ZINTEGROWANI

W świąteczny czas podopiecznych i kadrę WTZ Zintegrowani odwiedzili: Agnieszka Rogalińska, Członek Zarządu Powiatu Ostrowieckiego oraz Mariusz Pasternak, Przewodniczący Rady Powiatu, którzy mieli okazję podziwiać  i zakupić świąteczne rękodzieła.

Staramy się wspierać stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrowieckiego. Przed pandemią okazją do tego były kiermasze świąteczne lub też różnego rodzaju imprezy osiedlowe, na których podopieczni prezentowali swój dorobek artystyczny, a uczestnicy mogli wspierać działalność statutową poprzez zakupienie prac. Obecna sytuacja mocno ograniczyła tę możliwość. Obok WTZ „Szansa” i WTZ „Razem”, WTZ  „Zintegrowani” są najmłodszymi warsztatami, które dopiero rozpoczynają tworzenie  swojej historii– mówili A. Rogalińska i M. Pasternak.

Ze  stroików i innych ozdób świątecznych wykonanych przez podopiecznych  instruktorzy przygotowali oryginalną mini wystawę. Jak mówi Barbara Jakubowska, kierownik WTZ Zintegrowani, w zajęciach bierze udział 50 podopiecznych z powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego i kieleckiego. Najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 29 –38 lat. Warsztat Terapii Zajęciowej funkcjonuje od grudnia 2019 roku. Realizuje swoją działalność poprzez: terapię społeczną, rehabilitację ruchową, pomoc i wsparcie psychologiczne, muzykoterapię i terapię zajęciową, która prowadzona jest w dziesięciu pracowniach: plastycznej, gospodarstwa domowego, technicznej i robótek ręcznych, muzyczno-teatralnej, krawieckiej, aktywizacji zawodowej, informatyczno-poligraficznej, fryzjerskiej, ogrodniczo –przyrodniczej oraz rehabilitacyjnej. Dzięki wytrwałej pracy instruktorów, podopieczni nabywają nowe umiejętności, rozwijają  zainteresowania, uczą się współpracy i współdziałania w grupie, a także prawidłowego  funkcjonowania w otaczającej ich rzeczywistości, w tym także na rynku pracy.