Wiedzą, jak pomóc

Grupa dwudziestu pięciu chętnych mieszkańców powiatu ostrowieckiego została przeszkolona z zakresu udzielania poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs sfinansowało Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Szkolenie odbyło się w ramach Światowego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dwie godziny wykładów oraz cztery godziny warsztatów poprowadził wykwalifikowany ratownik medyczny. W programie znalazły się m. in. aspekty prawne dotyczące pierwszej pomocy, sposoby tamowania krwotoków, postępowanie w przypadku omdleń, udarów mózgu, zawałów serca, oparzeń, złamań, porażenia prądem czy padaczki. Bardzo ważną częścią szkolenia była praktyczna nauka wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach, bezpiecznego odwracania poszkodowanego czy układania go w pozycji bocznej bezpiecznej.

– Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Czuje się silniejsza i bardziej pewna tego, że będę w stanie pomoc osobie, która tego potrzebuje – mówi pani Wiesława, uczestniczka szkolenia.

Warto uświadomić sobie, że każdy z nas może być uczestnikiem lub świadkiem zdarzenia, w wyniku którego zagrożone jest życie ludzkie. Tylko nasza szybka reakcja i podjęcie czynności ratunkowych daje poszkodowanym szanse na przeżycie. Częstą przeszkodą jest jednak strach i przede wszystkim brak odpowiedniej wiedzy na temat skutecznego reagowania w sytuacjach zagrażających życiu. Dlatego tez ostrowieckie starostwo od lat regularnie umożliwia mieszkańcom powiatu udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W ubiegłym roku przeszkoleni zostali pracownicy powiatowych placówek oświatowych, wcześniej – pracownicy starostwa.

– Organizując tego typu szkolenia dbamy, aby mieszkańcy naszego powiatu posiadali odpowiednią wiedzę w zakresie podejmowania czynności ratunkowych w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego – mówi starosta ostrowiecki Zbigniew Duda. – Mieszkańcy są bardzo zainteresowani udziałem w kursach, widzimy, jak zwiększa się świadomość społeczna i chęć edukowania w tym zakresie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał na zakończenie kursu certyfikat z zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia według wytycznych European Resuscitation Council.