WIĘCEJ LINII KOMUNIKACYJNYCH W POWIECIE

Powiat ostrowiecki jest jednym z liderów w województwie w pozyskiwaniu środków finansowych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

W II naborze wniosków do  tego funduszu wnioskowaliśmy o dofinansowanie 5 nowych linii komunikacyjnych dla gmin Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów i Waśniów. Wartość tego zadania to kwota 273 301,04 zł przy czym dofinansowanie wynosi 244 747,20 zł, a wkład własny powiatu to kwota 28 553,84 zł.

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele powiatu, wicestarosta Andrzej Jabłoński i członek zarządu Agnieszka Rogalińska podpisali umowę z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem na realizację tego zadania.

Łącznie w 2021 roku powiat ostrowiecki będzie realizował przewozy na 35 liniach komunikacyjnych w pięciu gminach. Wartość tego zadania dla wszystkich linii w dwóch naborach wynosi ponad 2 mln 600 tys. zł.

Działania powiatu ostrowieckiego w tym zakresie nakierowane są na minimalizowanie skutków wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców naszego powiatu.