Widoczni na drodze

„Bezpieczne święta” – to tytuł akcji, w ramach której starosta Zbigniew Duda przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Tomasza Zawadzkiego 140 kamizelek odblaskowych zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Powiat Ostrowiecki pozyskał środki finansowe za zajęcie III miejsca w konkursie pn. „Bezpieczne Świętokrzyskie”. Dzięki tym funduszom zostało zakupionych niemal 700 kamizelek odblaskowych, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i osób dorosłych poruszających się po zmroku w terenie niezabudowanym.

– Dzisiaj przekazujemy 140 kamizelek na ręce naszej ostrowieckiej Policji, w ramach akcji prewencyjnej pod nazwą „Bezpieczne Święta”. Patrole policji będą przekazywać kamizelki osobom, które poruszają się po zmroku po drogach publicznych w terenie niezabudowanym bez wymaganych przepisami ustawy o prawie ruchu drogowego elementów odblaskowych – mówi Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki.

Akcje prewencyjne – rozpowszechnianie kamizelek, opasek odblaskowych wśród mieszkańców powiatu ostrowieckiego, przynoszą rezultaty. Jak twierdzi komendant Tomasz Zawadzki, takie akcje są potrzebne, gdyż dzięki nim zwiększa się świadomość społeczna i poprawia bezpieczeństwo uczestników ruchu. A dowodem na to ma być fakt, iż w tegorocznym bilansie wypadków z udziałem pieszych, nie ma osób śmiertelnych.

To nie ostatnia taka inicjatywa ze strony władz powiatu. Pozostałe kamizelki odblaskowe jeszcze w grudniu, w ramach akcji mikołajkowej, otrzymają uczniowie szkół z terenu powiatu ostrowieckiego.