WAŻNE UMOWY JUŻ PODPISANE

W Starostwie Powiatowym podpisane zostały umowy pomiędzy powiatem ostrowieckim, a gminami Bałtów, Ćmielów, Kunów, Waśniów oraz Stowarzyszeniami „Zintegrowani” i Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa”.

Podmioty te otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na sfinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Gmina Bałtów otrzymała dofinansowanie w kwocie 99 445,50 zł na zakup busa przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, podobnie jak Gmina Waśniów ( 80 000,00 zł) oraz Stowarzyszenie Zintegrowani z Miłkowskiej Karczmy (102 000,00 zł). Gmina Ćmielów otrzymała 110 626,20 zł na zakup autobusu, a Stowarzyszenie Na Rzecz WTZ „Szansa”  kwotę 160 000,00 zł na montaż fotowoltaiki i klimatyzacji.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu otrzymała środki na budowę windy w budynku UM w kwocie 150 000,00 zł, a Gmina Kunów również 150 000,00 zł na budowę windy i łazienki w budynku Urzędu Gminy.

Powiat ostrowiecki z kolei otrzymał dofinansowanie w kwocie 90 439,60 zł na budowę windy w budynku Starostwa. To bardzo potrzebna inwestycja, która ułatwi poruszanie się po budynku osobom z niepełnosprawnościami.

Umowy z ramienia powiatu podpisywali starosta Marzena Dębniak i wicestarosta Andrzej Jabłoński. Z ramienia Gminy Ćmielów podpis składała burmistrz Joanna Suska, Gminy Bałtów wójt, Hubert Żądło, Gminy Kunów burmistrz, Lech Łodej, Gminy Waśniów wójt, Krzysztof Gajewski, wraz ze skarbnikami. W imieniu organizacji pozarządowych podpisy złożyli Barbara Jakubowska, Stowarzyszenie „Zintegrowani”  oraz Remigiusz Woźniak i Robert Rogala „Szansa”.

Program wyrównywania różnic miedzy regionami jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 2006 roku. W jego ramach beneficjenci ubiegają się pomoc finansową w obszarach, które mają za zadanie likwidację barier architektonicznych, transportowych, ale także zapobiegają degradacji infrastrukturalnej istniejących WTZ, zaznaczyła obecna podczas podpisywania umów Barbara Cudzik, dyrektor PCPR.