Ważne uchwały dotyczące dróg na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu

Radni powiatowi podczas nadzwyczajnego posiedzenia 8 kwietnia podjęli uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu na przebudowę drogi w Ćmielowie oraz powierzenia Gminie Bodzechów zadania zarządzania drogami publicznymi w celu wykonania remontów dróg powiatowych.

Uchwała dotycząca udzielenia dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 500 tysięcy złotych na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 9+036,60 do km 10+090,00 w Ćmielowie wymagała najpierw uchylenia uchwały z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa w wysokości 250 tysięcy złotych.

Przypominamy, w ramach podpisanego z Województwem Świętokrzyskim porozumienia, przejęło ono zobowiązania Powiatu Ostrowieckiego w ramach sfinansowania kosztów aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od Alei Jana Pawła II do ulicy Samsonowicza tj. od km 1+912 do km 4+123,90”.
Powiat Ostrowiecki zobowiązał się zaś do udzielenia województwu pomocy finansowej w wysokości 500 tysięcy złotych na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku ok. 1 kilometra w Ćmielowie. Po wybudowaniu obwodnicy Ćmielowa wyremontowany odcinek drogi nr 755 zostanie przekazany w zarząd Powiatu Ostrowieckiego.

Kolejne drogi powiatowe do remontu

Podczas sesji radni podjęli także uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Bodzechów zadania zarządzania drogami publicznymi powiatowymi znajdującymi się na terenie gminy w celu wykonania zadania „Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w 2016 roku”. Na wykonanie ww. zadania przekazano gminie 50% kosztów jego realizacji. Drugie 50% dokłada gmina Bodzechów. Przekazane 75 tysięcy złotych pochodzi z oszczędności z zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Bodzechów.