Ważne rozmowy z mieszkańcami gminy Waśniów

17 sierpnia odbyło się spotkanie starosty ostrowieckiego Zbigniewa Dudy i wójta Waśniowa Krzysztofa Gajewskiego z mieszkańcami Janowic. Podczas spotkania wymieniono sugestie i uwagi dotyczące planowanych działań mających na celu poprawę stanu dróg na terenie tej miejscowości.

W spotkaniu uczestniczyli także – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Kazimierski, inicjatorka spotkania – radna powiatowa Renata Ślusarz-Magiera, przewodniczący Rady Gminy Waśniów Mirosław Chamera, naczelnik Wydziału Dróg ostrowieckiego starostwa Jerzy Wrona. 

– Serdecznie dziękuję mieszkańcom za spotkanie, ciepłe przyjęcie, merytoryczną dyskusję i sugestie dotyczące rozpoczętych działań, których celem jest poprawa infrastruktury drogowej w Janowicach – podsumował spotkanie starosta.