Ważne decyzje na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu

Na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu 28 lipca podjęto uchwały dotyczące ważnych zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na rok 2016 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2033.

Zwołanie sesji nadzwyczajnej podyktowane było koniecznością podjęcia ważnych decyzji, które mają poprawić m. in. jakość infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowieckiego.

Radni jednogłośnie przyjęli nie tylko zaproponowany porządek obrad, ale także wszystkie uchwały. Swój szczęśliwy finał znalazły takie sprawy jak: remont ulicy w Grocholicach, zimowe utrzymanie dróg powiatowych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, funkcjonowanie powiatowej biblioteki publicznej.

– Cieszy mnie, że udało się w końcu dopiąć tak ważne sprawy do końca. Naszą misją jest służenie ludziom, a proponowane przez nas zmiany mają za zadanie poprawę komfortu życia mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Wielu mieszkańców czekało z niecierpliwością na realizację zapowiedzianych inwestycji, szczególnie, że do tej pory spychane były one na dalszy plan – podsumował sesję starosta ostrowiecki Zbigniew Duda.

DSC_3717DSC_3721DSC_3739DSC_3750

Droga w Grocholicach zostanie wkrótce wyremontowana