Ważne decyzje na sesji Rady Powiatu

Podczas pierwszej powakacyjnej sesji radni przyjęli szereg uchwał, m. in. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych na terenie powiatu ostrowieckiego do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą oraz ustalenia sieci tych placówek, a także w sprawie zmiany siedziby od 1 września tego roku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrowcu Świętokrzyskim z ulicy Gulińskiego na Bursę Szkolną w osiedlu Słonecznym.

Radni podjęli uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy organach w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Grzegorzowicach – I etap oraz na naprawę wieżyczki sygnaturki na dachu kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Rada zatwierdziła także zmiany w budżecie powiatu, przyjęła „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie ostrowieckim na lata 2017-2020”, a także ustaliła wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówce Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Jednym z ostatnich punktów sesji było przedstawienie informacji dyrekcji szpitala na temat bieżącej sytuacji w ostrowieckim Zespole Opieki Zdrowotnej.