Ważna inwestycja drogowa dla Szewny

W trakcie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego zadecydowano o przesunięciach w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok. Roszady pomogą w realizacji ważnej dla mieszkańców inwestycji drogowej w Szewnie.

Dzięki przeprowadzonym zmianom w budżecie będzie możliwa modernizacja odcinka drogi w ciągu ul. Armii Ludowej w kierunku Gromadzic o długości ok. 3 kilometrów. Droga ma zyskać nowe oblicze dzięki nawierzchni podwyższającej komfort użytkowania. Całość inwestycji ma wynieść 1 600 000 zł, z czego 50% ma pochodzić z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury, a drugie 50% ma wyłożyć Gmina Bodzechów w formie dotacji celowej.