Warsztaty w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej przy WSBiP

W dniu 22.01.2020r. uczniowie klas: Ib, IIa i IIIa Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy z Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Iłżeckiej 33 mieli możliwość obejrzeć Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej działające przy Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.  Na chwilę poczuli się jak w prawdziwym szpitalu, ponieważ korytarze i sale są wierną kopią tych prawdziwych, szpitalnych. Są łóżka, w których leżą „pacjenci” i cały sprzęt potrzebny do opieki nad chorymi. To tu studenci pielęgniarstwa uczą się praktycznej nauki zawodu. Wyposażenie sal zrobiło na naszych uczniach duże wrażenie.  Szczególne zainteresowanie wzbudziły symulatory noworodka i dorosłego człowieka, którym biło serce, poruszały się i wydawały dźwięki.

W drugiej części wizyty odbyły się warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez dr Monikę Borek i pielęgniarkę Olę Guzik. Celem warsztatów było oswojenie młodzieży z ideą pomagania oraz nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności na temat tego, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo- oddechowej z użyciem fantomów i przećwiczenia dokładnej sekwencji postępowania. Podsumowaniem spotkania była krótka dyskusja mająca na celu uświadomienie uczniom tego, jak ważna w dzisiejszych czasach jest szybka i prawidłowa interwencja w ratowaniu życia drugiego człowieka.

Bardzo dziękujemy Pani Kierownik dr n. med. Katarzynie Kucharskiej za ciepłe przyjęcie, oprowadzenie nas po centrum i przybliżenie pracy pielęgniarki.