Warsztaty na Krzemionkach

Przedstawiciele Powiatu Ostrowieckiego wzięli udział w warsztatach “Świętokrzyskie, silna marka terytorialna – cykl działań analityczno-rozwojowych. Studium przypadku dla kreowania i wzmacniania polskich marek regionalnych i lokalnych” zorganizowanych przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. Działanie współfinansowane jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Efektem warsztatów jest hasło “Kraina Krzemienia- Źródło Twojej Mocy”, które będzie promować Ziemię Ostrowiecką. Wydane zostaną również specjalne przewodniki pokazujące atrakcje turystyczne tego regionu.

Spotkanie odbyło się pod kierunkiem  dyrektora biura ROTWŚ Małgorzaty Wilk-Grzywny oraz Piotra Lutka – menadżera marketingu, wykładowcy i trenera w zakresie zarządzania marką, Project Managera lubelskiej firmy Synergia.