Wakacyjny projekt w Ekonomiku

Realizujemy projekt w wakacje…

Od stycznia 2018 r. Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika (popularny „Ekonomik”) realizuje projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

W projekcie ,,Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy – kontynuacja” uczestniczy 90 uczniów ZS nr 1 oraz 14 nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych.

W roku 2018 wsparcie otrzymało 50 uczniów, a w 2019 otrzymuje – 40 uczniów. Wsparcie dotyczy kompetencji kluczowych z: języka angielskiego, matematyki lub przedsiębiorczości – w zależności od wyboru przez uczestnika. Uczeń uczestniczy również w kursach zawodowych, przynajmniej dwóch. Już otrzymaliśmy certyfikaty z następujących kursów:

  • animator czasu wolnego – 20 certyfikatów
  • barman –30 certyfikatów
  • kelner – barista -20 certyfikatów
  • kelner – 20certyfikatów
  • manager hotelu – 10 certyfikatów
  • obsługa recepcji – 10 certyfikatów
  • carving – 10 certyfikatów
  • obsługa turystyki prozdrowotnej ( kurs wyjazdowy) – 90 certyfikatów.

Każdy uczeń uczestniczy w zajęciach indywidualnych z doradztwa zawodowego oraz w  zajęciach

w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery SPInKA.

Płatne staże zawodowe w wymiarze 150 godzin  odbyło już 15 uczniów, a 14 jest w trakcie. W wakacje 2018 r. zrealizowano staże w hotelu: Accademia, Pod Parowozem i Red w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Panorama w Jędrzejowie. W tym roku staże realizujemy w ostrowieckich hotelach.

Nauczyciele  uczestniczyli w szkoleniu z wykorzystania platformy e – learningowej i ICT w nauczaniu, kursie wyjazdowym Obsługa gości turystyki prozdrowotnej w hotelu Uroczysko**** oraz spotkaniach on – line w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Sześciu nauczycieli ukończyło studia podyplomowe nadające kwalifikacje (3 semestry) – Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie, gastronomii i turystyce. 

Szkoła otrzymała wsparcie – około 120 tysięcy – na doposażenie w sprzęt pracowni hotelarskiej oraz obsługi gościa.