W trosce o serce

Profilaktyka prozdrowotna jest jednym z priorytetowych Zarządu Powiatu Ostrowieckiego. Kolejnym przykładem na skuteczne działania w tym zakresie jest akcja bezpłatnych badań w ramach “Światowego Dnia Serca” dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego w kierunku  wykrywania  chorób układu krążenia, które przeprowadzone zostaną w październiku 2017 r.

Akcja odbywa się pod patronatem Starosty Ostrowieckiego. Pakiet kardiologiczny obejmował będzie: badania profilaktyczne oraz konsultacje lekarza kardiologa. Kierowany jest do osób nie kwalifikujących się do programu kardiologicznego finansowanego przez NFZ. 

W akcji nie biorą udziału mieszkańcy urodzeni w latach: 1982, 1977, 1972, 1967 i 1962.

Osoby  zainteresowane  udziałem  prosimy o odbiór imiennych zaproszeń w Wydziale Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego ul. Iłżecka 37, pok. 201, godz. 800 – 1500 w dniach  5 – 11 października 2017 r.

W dniach  9 – 13 października w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. prowadzone będą badania laboratoryjne.

Konsultacje lekarza specjalisty odbędą się w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Św. ul. Iłżecka 37 podczas tzw. ,,białych sobót” w dniach 21 i 28 października 2017 r.

Jedna osoba może odebrać 1 imienne zaproszenie na podstawie dokumentu tożsamości.

Akcja zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Ostrowieckiego.

Koordynatorem przebiegu akcji ze strony Starostwa są pracownicy Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych. Partnerem w organizowanym przedsięwzięciu jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.