W trosce o nasze bezpieczeństwo

„W trosce o nasze bezpieczeństwo” – pod takim hasłem rusza XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży.

Tegoroczna edycja dotyczy kształtowania prawidłowych zachowań oraz postaw wśród dzieci i młodzieży zarówno w domu, szkole, na wycieczce, jak i podczas nauki i zabawy. Konkurs ma celu zainteresowanie problemem – co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także ukazać strażaków ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych.

Konkurs „W trosce o nasze bezpieczeństwo” rozgrywany będzie w trzech etapach: powiatowy, wojewódzki i centralny, a adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych. W konkursie uczestniczą także dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach i domach kultury, pracowniach, ogniskach pracy pozaszkolnej – nie mogą mieć jednak ukończonych 18 lat.

Do 31 marca 2016 roku szkoły przekazują do siedziby Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim wybrane prace plastyczne – mogą przekazać dowolną ilość prac. Prace muszą być podzielone na poszczególne kategorie.
Kryteria wyboru prac: zgodność z tematem, poziom artystyczny, jakość i staranność wykonania.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin (m. in. z obowiązującymi terminami poszczególnych etapów konkursowych), tabelka do wydrukowania i naklejenia na odwrocie pracy oraz przykładowy wzór protokołu dostępne są na stronie internetowej Komendy Głównej PSP www.straz.gov.pl w zakładce „Konkursy plastyczne”.