W TROSCE O KOMFORT NAUCZANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Z udziałem wicestarosty Andrzeja Jabłońskiego i prezydenta Jarosława Górczyńskiego odbyła się dzisiaj konferencja prasowa w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań”  przy ul. Iłżeckiej 33.

Obiekt jest własnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, ale mieści się w nim również placówka prowadzona przez powiat ostrowiecki, Zespół Szkół Specjalnych.

Budynek ten przechodzi modernizację, w ramach której wykonane zostaną miedzy innymi docieplenia ścian zewnętrznych, fundamentowych i dachu. Wymieniona będzie stolarka drzwiowa i okienna oraz obróbki blacharskie, naprawione zostaną tynki, ułożone płytki po wykonaniu nowych instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznych, a także nastąpi wymiana istniejącej instalacji oświetleniowej wewnątrz i na zewnątrz budynku na nowoczesne oświetlenie LED. Wartość tego zadania to kwota 2 065 170,00 zł brutto.

Wszystkie te prace mają za zadanie spowodowanie zmniejszenia kosztów utrzymania budynku, co podkreślił na konferencji prezydent Jarosław Górczyński dodając, że samorządy znają i rozumieją znaczenie tych obiektów dla rodziców i uczestników, jak bardzo są one ważne w zakresie sfery społecznej miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i powiatu.  Stąd też decyzja o ich  remoncie.

Wicestarosta Andrzej Jabłoński podziękował prezydentowi i Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za  działania, które poprawią nie tylko estetykę budynku i warunki nauczania, ale w związku ze zmniejszeniem kosztów utrzymania budynku, pośrednio wypłyną także na budżety placówek.

W Zespole Szkół Specjalnych uczą się uczniowie i wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim. W ramach zespołu funkcjonują szkoła podstawowa specjalna, grupy rewalidacyjno-wychowawcze oraz szkoła przysposabiająca do pracy. W bieżącym roku szkolnym w szkole uczyło się 75 uczniów, mamy już chętnych do nauki na nowy rok szkolny -podkreśliła obecna na konferencji dyrektor Magdalena Wykrota-Skóra, która również podziękowała samorządowcom za polepszenie warunków nauczania.

W konferencji uczestniczyli  również: Mariusz Łata, naczelnik wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa, Artur Majcher, naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej UM i Marta Adamczyk, inspektor WIK oraz główna księgowa ŚDS Mariola  Francik.

Konferencja była też okazja do zapoznania się z postępem prac.