W powiecie spada bezrobocie

Aktualności - W powiecie spada bezrobocie

Liczba osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim zmniejszyła się o ponad 1000 osób. Takie dane – sytuację na lokalnym rynku pracy – przedstawiła podczas posiedzenia w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Powiatowa Rada Zatrudnienia.

– Zbliża się koniec roku, więc jest to okazja do częściowego podsumowania działań Powiatowego Urzędu Pracy – mówi wicestarosta Eligiusz Mich, Przewodniczący Rady. – Sytuacja na  lokalnym na rynku pracy się poprawia, bezrobocie spadło dość wyraźnie, bo o ponad 1000 osób.

– Nie tylko w kraju, ale również na naszym lokalnym powiatowym rynku pracy następuje stabilizacja. Wyraźnie widać to, jeśli chodzi o spadek liczby bezrobocia, liczby osób rejestrujących się w urzędach pracy. Zauważalny jest zdecydowany wzrost ofert pracy i efektywności zatrudnienia. Cieszymy się z tego, że możemy proponować różnorodne oferty naszym osobom bezrobotnym, a ich aktywizacja zawodowa przejawia się w tym, że samodzielnie w dość dużym procencie znajdują zatrudnienie – mówi Małgorzata Stafijowska, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pod względem stopy bezrobocia, powiat ostrowiecki plasuje się na czwartej pozycji w województwie, po powiatach: skarżyskim (23,5%), opatowskim (18,6%) i koneckim (17,8%). Biorąc zaś pod uwagę liczbę osób z zarejestrowanych w urzędzie, powiat jest na trzeciej pozycji po powiecie kieleckim (12,0 tys.) oraz mieście Kielce (7,9 tys.).

Staże mają pomagać zdobywać doświadczenie

Podczas posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia omówiono również pojawiający się problem wykorzystywania stażystów niezgodnego z programem stażowym. Pracodawcy, zyskując „darmowego pracownika”, niekiedy nie realizują celów zawartych w programie stażowym, a po jego zakończeniu nie finalizują go podpisaniem umowy o pracę.

– Staże powinny być realizowane zgodnie z programem stażu dla indywidualnej osoby, z uwzględnieniem jej kwalifikacji. Przyjmując na staż np. pracownika biurowego – ekonomistę, nie można angażować go np. do odśnieżania ulic. Niekorzystne praktyki chcemy eliminować – powiedział Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki.