W naszym powiecie jest bezpiecznie

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego ważnym punktem obrad był poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Zagadnienie to szczegółowo omówili przedstawiciele służb, straży oraz inspekcji. Omawiano sprawozdania za I półrocze 2017.Wyniki są budujące. Możemy spać spokojnie.

Mamy bezpieczny powiat. Cieszę się, że są państwo otwarci na społeczeństwo i jednocześnie bezwzględni wobec tych, którzy łamią prawo. Powiatowe służby, inspekcje i straże prowadzą liczne działania profilaktyczne mające na celu wzbogacenie wiedzy naszych najmłodszych obywateli, jak również osób dorosłych. Dziękuję za Waszą pracę i poświęcenie – powiedział starosta ostrowiecki Zbigniew Duda.

Bardzo budujące dane i informacje podczas sesji przedstawił Cezary Skalmierski, Prokurator Rejonowy. W swojej analizie zwrócił szczególną uwagę na bardzo dobrą współpracę z policją. Wynikami chwalił się również mł. Insp. Zbigniew Wilk, Komendant Powiatowy Policji w Ostrowcu Św., podkreślając szczególnie wzrost wykrywalności przestępstw, który wzrósł o 10%, z 44,2% na 54,2%. Warto również podkreślić wkład Straży Miejskiej w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

Mieszkańcy powiatu ostrowieckiego mogą również liczyć na pomoc ze strony straży pożarnej. W I półroczu 2017 r. strażacy musieli interweniować aż 594 razy. Najwięcej interwencji, bo ponad połowę stanowiły pożary. Dużo akcji dotyczyło miejscowych zagrożeń np. spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Margines stanowią tzw. fałszywe alarmy.

Na bezpieczeństwo w zakresie zagrożeń powodziowych w powiecie ostrowieckim ma wpływ stan wody w zbiornikach wodnych Brody Iłżeckie i Wióry oraz w korytach rzek Kamienna, Świślina i Pokrzywianka. Z informacji jakie przekazał Paweł Szczygieł, kierownik Zarządu Zlewni w Ostrowcu Św. sytuacja jest stabilna i ciągle monitorowana.