W „Chreptowiczu” realizują pedagogiczne innowacje

Pracownicy naukowi Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach umowy patronackiej, jaką objęta jest klasa 1c humanistyczno-lingwistyczna w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza, przeprowadzili dla uczniów interesujące warsztaty historyczne. Zorganizowane dla klasy uniwersyteckiej zajęcia  wpisują się w innowacyjny program nauczania z historii przygotowany przez nauczycielkę Dorotę Jandę. Dzięki realizacji tego programu nauka historii w szkole jest wzbogacona o treści z zakresu historii regionalnej.

Profesor Jerzy Gapys zaprezentował temat „AK na Kielecczyźnie w rekonstrukcjach  historycznych”, a doktor Edyta Majcher-Ociesa przedstawiła zagadnienie „Holokaust na Kielecczyźnie”. Oba tematy wzbudziły bardzo duże zainteresowanie uczniów, którzy mieli okazję poznać najnowsze wyniki pracy naukowej historyków badających dzieje regionu świętokrzyskiego. Poznali ciekawe materiały źródłowe i dane ilustrujące oba zagadnienia. Zajęcia w formie prezentacji połączonych z wykładem przekształciły się w ciekawą rozmowę z udziałem uczniów, którzy zadawali dociekliwe pytania. Dyskusyjna i warsztatowa forma zajęć była dla uczniów okazją do wnikliwego zagłębienia się w zagadnienia historyczne i do spojrzenia na nie z różnych punktów widzenia. Żywy udział młodzieży w zajęciach został doceniony przez nauczycieli akademickich UJK, którzy najbardziej aktywnych uczestników nagrodzili upominkami książkowymi i gadżetami.

Zajęcia tego typu organizowane w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej odbywają się w LO nr im. J. Chreptowicza regularnie i są stałą formą współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego. Stanowią uzupełnienie prowadzonych w szkole lekcji historii, pozwalają poszerzać zakres wiedzy historycznej, pogłębiać znajomość zagadnień z historii regionalnej, a przede wszystkim rozwijają historyczne zainteresowania  uczniów.  

Warto dodać, że w ramach patronatu naukowego UJK klasa humanistyczno-lingwistyczna przez cały rok szkolny uczestniczyła w wielu ciekawych zajęciach z języka polskiego, języka angielskiego i języka niemieckiego prowadzonych  przez  wykładowców akademickich. Atrakcyjna nauka odbywała się w murach liceum bądź w murach uczelni wyższej.