W „Chreptowiczu” premiera filmu o pułkowniku „Ponurym”

„Rozkaz, Panie Majorze” w reżyserii Sebastiana Przybyłowicza to najnowszy film dokumentalny poświęcony bohaterowi  II wojny światowej, absolwentowi Liceum Ogólnokształcącego nr II mi. Joachima Chreptowicza, Janowi Piwnikowi „Ponuremu”. Premiera filmu, która miała miejsce w murach szkoły, stanowiła ważną część uroczystości upamiętniającej 73.rocznicę śmierci żołnierza, który „za wolność poświęcił całego siebie”.

W tegorocznych obchodach czczących pamięć należącego do pokolenia najbardziej zasłużonych w dziejach szkoły absolwenta udział wzięli zaproszeni goście: senator RP Jarosław  Rusiecki i dyrektor biura senatora Artur Głąb,   reprezentująca posła RP Andrzeja Kryja, dyrektor poselskiego biura Sylwia Kula, bratanica bohatera uroczystości Teresa Piwnik – wiceprezes okręgu Kielce Światowego Związku Żołnierzy AK, Alina Szwach prezes okręgu Kielce ŚZŻAK, prezes i wiceprezes ostrowieckiego koła ŚZŻAK – Kazimierz Kocowski i Zdzisław Bzymek, prezes koła ŚZŻAK w Gdyni Władysław Borowiec, dyrektor LO nr I  Dariusz Kaszuba, który reprezentował również Związek Strzelecki „Strzelec”, dr Marek Wójcicki z Muzeum Historyczno-Archeologicznego.

Wymienieni goście oraz pozostali uczestnicy wydarzenia: byli członkowie AK, słuchacze UTW, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie LO im. Chreptowicza, rozpoczęli obchody od zapalenia zniczy i złożenia kwiatów pod szkolną tablicą pamiątkową  poświęconą Janowi Piwnikowi. Senator RP w swym przemówieniu podkreślił najbardziej szlachetne cechy „Ponurego” jako wspaniałego Polaka ziemi świętokrzyskiej i wyraził przekonanie, że piękną tradycją szkoły jest przywoływanie w pamięci wielkiego absolwenta nie tylko po to, aby pokazywać jego patriotyzm, ale i po to, by stawiać go za wzór. Z kolei bratanica  płka Piwnika ze wzruszeniem wyraziła podziękowania i wdzięczność dyrektorowi szkoły, Sławomirowi Miszczukowi, za coroczną organizację wydarzenia upamiętniającego  sylwetkę zasłużonego Polaka. Zaprezentowany film oceniła jako wspaniały dokument historyczny, który zwraca uwagę nie tylko na rolę wybitnego dowódcy „Ponurego”, ale i na bohaterstwo jego żołnierzy oraz rolę anonimowych ludzi cywilnych pomagających partyzantom w ich codziennej egzystencji.

Film dokumentalny „Rozkaz, Panie Majorze” przybliżył oglądającym drogę życiową Jana Piwnika od wczesnego dzieciństwa do momentu śmierci 16 czerwca 1944 roku. Dorastanie i kształtowanie postawy życiowej ukazano m.in. na tle nauki w Gimnazjum i Liceum im. J. Chreptowicza, lat służby w wojsku, w policji, czasu kampanii wrześniowej 1939 roku i działalności konspiracyjnej w kraju jako tzw. cichociemnego. Podczas  filmu  można było posłuchać wspomnień żyjących żołnierzy (np. Lucjana Krogulca ps. Lutek), którzy o płk. Ponurym mówili jak o człowieku, który na zawsze powinien pozostać w pamięci Polaków. Podkomendni mówili o nim: surowy, sprawiedliwy, wymagający, stawiali go za wzór żołnierza. Przywołali też jego słowa wypowiedziane tuz przed śmiercią: Powiedz żonie i rodzicom, że ich bardzo kochałem, i że umieram jako Polak… I pozdrówcie Góry Świętokrzyskie… Do tych słów nawiązał w swym przemówieniu senator RP Jarosław Rusiecki, który po  projekcji filmu ocenionego jako kolejne dzieło o nadzwyczajnych żołnierzach walczących o wyzwolenie Polski, zachęcił uczniów do „spędzenia wakacji z Janem Piwnikiem” poprzez przeczytanie książki „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie” Cezarego Chlebowskiego i poprzez wędrówkę do miejsc związanych z postacią „Ponurego”, np. na Wykus.

Obchody 73. rocznicy śmierci wybitnego absolwenta uczczone zostały w szkole jeszcze poprzez wystawę fotografii o Janie Piwniku (udostępnioną dzięki uprzejmości dyrektor ZS im. Jana Piwnika Ponurego w Mominie, pani Barbary Poreckowskiej) oraz poprzez  multimedialny wykład prezentujący sylwetkę bohatera. Prelegent dr Marek Wójcicki z Muzeum Historyczno-Archeologicznego (obecnie wiceprezes oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich) prezentując postać Pułkownika, nawiązał do początków i tradycji szkoły – wówczas męskiego gimnazjum, zaakcentował znaczenie dewizy towarzyszącej „chreptusowej” społeczności Szanuj honor własny, Ojczyzny i szkoły (obecnie to hasło widnieje w głównym holu LO nr II  jako motto), podkreślił znaczenie środowiska szkolnego w kształtowaniu postawy prospołecznej i patriotyzmu J. Piwnika. W formie fotogramów  zaprezentował wiele ciekawych dokumentów związanych z jego biografią, np.  akt urodzenia, legitymację szkolną, arkusz ocen, świadectwo maturalne, rodzinne zdjęcia.

Wyjątkowo patetyczny charakter uroczystości upamiętniającej 73. rocznicę śmierci zasłużonego absolwenta nadała obecność pocztów sztandarowych ŚZŻAK i LO nr II im. J. Chreptowicza prezentowanych przez uczniów LO nr II i członków Jednostki Strzeleckiej podczas całego programu obchodów.

To ważne w tradycji szkoły święto zorganizowane było pod patronatem honorowym starosty ostrowieckiego Zbigniewa  Dudy.