W „Chreptowiczu” lista laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego tradycyjnie jest długa…

Rywalizacja, ciągłe sprawdzanie logicznego myślenia i maksymalne wykorzystywanie wiedzy matematycznej to ważna część procesu dydaktycznego realizowanego przez nauczycieli matematyki w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza.

O słuszności stosowanej koncepcji świadczy masowy udział uczniów w konkursach i to, jakie sukcesy w nich odnoszą. Potwierdzają to choćby ogłoszone ostatnio wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny. W  organizowanym przez Stowarzyszenie Jersz konkursie rokrocznie bierze udział kilka tysięcy uczniów w Polsce, a wśród nich zawsze są uczniowie ostrowieckiego „Chreptowicza”. W tegorocznej edycji wyzwanie rozwiązywania nie tylko zadań stricte matematycznych, ale również skomplikowanych łamigłówek sprawdzających logiczne myślenie i intuicję matematyczną podjęło z LO nr II im. J. Chreptowicza ponad 50 osób, uczących się w klasach o różnych profilach. Rezultaty sprawiły dużą satysfakcję nie tylko uczestnikom, ale też prowadzącym ich nauczycielom – pani Annie Kiljańskiej, pani Dorocie Drzazdze oraz pani Edycie Pobiedze. Lista laureatów konkursu jest bowiem bardzo długa. Z pierwszych klas znaleźli się na niej: Maja Wąs, Jakub Krupa, Maciej Rybiński, a najlepsi wśród drugoklasistów okazali się:  Jakub Cichocki, Maciej Gajda, Jan Paluch, Martyna Żak, Paweł Dymara, Wiktoria Smikiel, Magdalena Piesak, Damian Raczyński, Sandra Iwan, Zofia Potocka. Uczniowie klas trzecich to już “weterani” tego rodzaju konkursów. Wśród laureatów znaleźli się: Kacper Skwarliński, Krzysztof Pożoga, Patryk Saffer, Dagmara Mazur, Maciej Majcher, Weronika Forc, Karol Szypniewski.

Wyjątkowy sukces osiągnął Kacper Maj, uzyskując pierwsze miejsce w województwie. Przed pasjonatami matematyki z „Chreptowicza” jeszcze w tym roku wiele konkursów uatrakcyjniających codzienną naukę oraz dających szansę rozwijania uzdolnień matematycznych.