W „Bronku” o konstytucji – wykład w ramach patronatu UMCS nad klasami humanistycznymi

7 czerwca 2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr III im Wł. Broniewskiego w ramach patronatu naukowego, jaki nad klasami humanistycznymi objął Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, odbył się wykład doktora Pawła Sadowskiego z Wydziału Prawa UMCS zatytułowany „Konstytucja źródłem ustroju RP”.

Uczniowie klas humanistycznych oraz bardzo liczna grupa zaproszonych uczniów z gimnazjów nr 1,3,4 wysłuchali bardzo ciekawego wystąpienia na temat prac nad konstytucją, okoliczności jej uchwalenia i kompromisu jaki był konieczny, by podzielona scena polityczna przyjęła naszą ustawę  zasadniczą.

Pan doktor w bardzo interesujący sposób porównał naszą konstytucję z konstytucjami innych państw, np. USA, Niemiec, Szwajcarii, wskazując na uniwersalny charakter tego typu dokumentów.

Jak zwykle na forum humanistów, nie zabrakło ożywionej dyskusji i trudnych pytań dotyczących praworządności, oceny zmian politycznych i prawnych, kondycji polskiego sądownictwa. Młodzież wykazała się dużą wiedzą i trafnymi ocenami współczesnych wydarzeń politycznych. Nasz gość podzielił się opiniami, jakie na temat Polski padały na zagranicznych sympozjach naukowych m. in. w Portugalii.

Było to już drugie spotkanie uczniów z wykładowcami UMCS – w kwietniu w Broniewskim gościli naukowcy z Instytutu Filologii Polskiej. Po przerwie wakacyjnej odbędzie się spotkanie z historykami. Ostatnia wizyta przygotowana została przez Annę Budzeń i Szymona Pająka.

Dyrekcja i nauczyciele szkoły mają nadzieję, że takie spotkania nie tylko rozwijają zainteresowania humanistyczne i dają uczniom dodatkową szeroką wiedzę z zakresu prawa, historii, języka polskiego i literatury, ale też pomagają w wyborze kierunku studiów i pozwolą w przyszłości lepiej odnaleźć się w uczelnianej rzeczywistości.