Vivat 3 Maja!

“Witaj majowa jutrzenko…” zabrzmiało przy pomniku  na ostrowieckim Rynku. Odśpiewano też hymn narodowy i pieśni patriotyczne oraz złożono kwiaty i zapalono znicze. Wszystko z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Społeczność powiatu reprezentowali wicestarosta Eligiusz Mich, Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Brożyna i Członek Zarządu Jarosław Piotr Kopański.