VII Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek w językach romańskich

9 stycznia 2018 roku w LO Nr I im. St. Staszica odbył się VII Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek w językach  romańskich zorganizowany przez panią Patrycję Kosmacińską, nauczycielkę języka hiszpańskiego i panią Joannę  Gibalską, nauczycielkę  języka francuskiego. W konkursie, którego celem było promowanie języków romańskich oraz popularyzacja kolęd i pastorałek, wzięli udział uczniowie szkół ze Starachowic i z Ostrowca Św. Wszystkich serdecznie powitał pan Dyrektor Dariusz Kaszuba.

Swoją obecnością zaszczycili pan Sławomir Miszczuk, Dyrektor LO Nr II im. J. Chreptowicza oraz pani Małgorzata Łojek, nauczyciel muzyki.

Wśród opiekunów uczniów byli nauczyciele języka hiszpańskiego: w imieniu pani Beaty Glebowicz, pani Aneta Gianni, pani Marta Kałuża, pani Ewa Bińczak i pani Patrycja Kosmacińska oraz nauczyciele języka francuskiego: pani Karina Kateusz-Dominik, pani Edyta Kaptur i pani Joanna Gibalska.

W kategorii szkoły podstawowe i gimnazja:
I miejsce zdobyła Aleksandra Wiączek z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. H. Sienkiewicza w Ostrowcu Św. (kolęda w j. francuskim), II miejsce Aleksandra Kosiak z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu Św. (kolęda w j. hiszpańskim), III miejsce – Amelia Kuba z Niepublicznego Gimnazjum im. St. Konarskiego w Ostrowcu Św. (kolęda w j. hiszpańskim). Jury przyznało również wyróżnienie dla Oliwii Koziarz i Patrycji Jasiak z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Ostrowcu Św. (kolęda w j. hiszpańskim).

W kategorii szkól średnich I miejsce wyśpiewała Dominika Bugajska z LO Nr II im. J. Chreptowicza (kolęda w j. francuskim), II miejsce – Viktoria Pongowska (kolęda w j. hiszpańskim) i III miejsce: Agata Sobólska (kolęda w j. hiszpańskim).Wyróżnienia zdobył: duet Julia Majewska, Julia Łata LO Nr II im. J. Chreptowicza, Marcin Fulara LO nr I im. St. Staszica (kolędy w j. hiszpańskim) oraz Wiktoria Grudzień z LO Nr II  im. J. Chreptowicza, Aleksandra Sienniak LO Nr I im. St. Staszica i Julia Kusiak i Cezary Walkiewicz z I LO im. T. Kościuszki w Starachowicach (kolędy w j. francuskim).

Rozdanie nagród, dyplomów i wyróżnień odbyło się w obecności Pana Dyrektora Dariusz Kaszuby, który wręczył również podziękowania wymienionym nauczycielom, przygotowującym uczniów do konkursu. W roli konferansjerów wystąpiły Małgorzata Zielińska i Paulina Wójcik, a nad stroną techniczną czuwali Krystian Gad, Maciej Maliszewski, Piotr Pucułek, Paweł Sobczyński.

Autor: Joanna Gibalska
Fot. Aleksandra Pawlik, Wiktor Filipowski