V Szkoła Zdrowego Stylu Życia oficjalnie otwarta

Zgodnie z obietnicą, jaką starosta ostrowiecki Zbigniew Duda złożył podczas zakończenia poprzedniej edycji szkoły, w październiku br. rozpoczęła się kolejna, już V edycja Szkoły Zdrowego Stylu Życia – programu profilaktycznego skierowanego do mieszkańców naszego powiatu.

W uroczystej inauguracji szkoły 2 października w WSBiP uczestniczył Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego Eligiusz Mich.

– Życzę Państwu dużo zdrowia, 100% frekwencji udziału w zajęciach i satysfakcji z udziału w tym programie. Życzę także zadowolenia i wytrwałości – przekazał wicestarosta uczestnikom tegorocznej edycji programu.

Realizatorem działań jest Wydział Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rokrocznie program cieszy się dużym zainteresowaniem. Każdego roku uczestniczy w nim około 130 osób. W bieżącym roku liczba uczestników została zwiększona do 150 osób.

Łączymy pokolenia

Do udziału w V edycji programu starosta Zbigniew Duda i wicestarosta Eligiusz Mich zaprosili słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tym samym angażując seniorów w ramach popularyzacji idei ,,łączenia pokoleń” i aktywności osób starszych, która jest ważnym elementem polityki społecznej we wszystkich krajach europejskich. Działania starostwa wpisują się również w cel operacyjny Narodowego Programu Zdrowia, jako promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Program kierowany jest do osób:

  • po 40. roku życia z rozpoznaną chorobą (diabetologiczną, kardiologiczną lub nadwagą),
  • nie mających wyraźnych przeciwwskazań do aktywności fizycznej,
  • pragnących poszerzyć swoją wiedzę nt. zdrowego stylu życia.

Tak jak w poprzednich edycjach, program obejmował będzie  zajęcia aktywności fizycznej – dwa  razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, ale po raz pierwszy w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Św., tzw. ,,Ekonomiku”.

Zajęcia będą prowadzili wykwalifikowani instruktorzy. W bieżącym roku zaplanowaliśmy innowacje w zakresie zajęć aktywności fizycznej. We wtorki  będzie to muzyczno – ruchowa forma aktywności fizycznej, a w czwartki – aerobik przy muzyce.

Jeden raz w miesiącu w auli WSBiP w Ostrowcu lub w sali konferencyjnej starostwa odbywać się będą wykłady ze specjalistami z różnych dziedzin dotyczących: dietetyki, profilaktyki chorób, znaczenia aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.