Uwaga!!! Od 17 marca 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy nie przyjmuje interesantów

POWIATOWY URZĄD PRACY
NIE PRZYJMUJE INTERESANTÓW
OD DNIA 17 MARCA 2020 ROKU

DO ODWOŁANIA

Prosimy o korzystanie z kontaktu za pośrednictwem:
sekretariat PUP: 41 265 42 08, 41 265 42 09
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: ePUAP
Portal: praca.gov.pl
Rejestracja osób bezrobotnych w PUP możliwa jest tylko drogą elektroniczną poprzez portal praca.gov.pl