Usprawnienia w geodezji

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w  miesiącu wrześniu wdrożył kolejną usługę wpisującą się w idę e-administracji w ramach prowadzonego Geoportalu Powiatu Ostrowieckiego.

Usługa ta umożliwia składanie wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla każdego zainteresowanego bez jakiejkolwiek konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikiem urzędu poprzez moduł Udostępniania materiałów zasobu dostępny pod adresem http://ostrowiec.geoportal2.pl.

Biorąc pod uwagę dotychczasową skalę realizacji wniosków tj. ok. 4000 wniosków rocznie o wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz ponad 2000 wniosków o udostępnienie map zasadniczych i ewidencyjnych wdrożone rozwiązanie z pewnością pozwoli na usprawnienie procesu obsługi interesantów zamawiających materiały w Wydziale. Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu można zamówić dokumenty zarówno w postaci drukowanej, jak również w wersji elektronicznej.

Co istotne część dokumentów jak kopie map zasadniczych i ewidencyjnych w formie elektronicznej będą wydawane w sposób automatyczny. Rolą pracownika odpowiedzialnego za realizację wniosków będzie jedynie wystawienie dokumentu obliczenia opłaty i weryfikacja dokonanej wpłaty za zamówione materiały.