Urok „Chreptowicza” przyciągnął gimnazjalistów w Dzień Otwarty szkoły

W minioną sobotę Dzień Otwarty w LO nr II im. J. Chreptowicza wzbudził ogromne zainteresowanie. Mimo wolnego od nauki czasu i pięknej pogody uczniowie szkół gimnazjalnych z Ostrowca Św. i ościennych miejscowości spędzili ten dzień w murach liceum ze stuletnią tradycją. Mieli okazję przekonać się, że w tej szkole tradycja połączona jest  z nowoczesnością.

Doskonale odzwierciedliła to multimedialna prezentacja obrazująca specyfikę zdobywania rzetelnej wiedzy i szlifowania umiejętności w LO nr II: nie tylko podczas lekcji, ale i poprzez różne projekty, wycieczki, współpracę z wyższymi uczelniami, konkursy, olimpiady, warsztaty, spotkania itp.

Bogatą ofertę szkoły przedstawili panowie dyrektorzy, Sławomir Miszczuk i Piotr Pobiega. Zapoznali gimnazjalistów ze specyfiką klas o konkretnych przedmiotach wiodących, ilością godzin przeznaczoną na naukę danych przedmiotów oraz z możliwościami, jakie stwarzają te klasy. Chwalili również osiągnięcia wychowanków oraz wyniki matur absolwentów, dzięki którym w ogólnopolskich rankingach szkół ponadgimnazjalnych „Chreptowicz” zajmuje najwyższą lokatę wśród liceów powiatu ostrowieckiego.

„Żywą reklamą ” szkoły okazali się dla gimnazjalistów uczniowie „Chreptusa”, którzy opowiadali młodszym kolegom i koleżankom o zaletach nauki w tej właśnie szkole. Zapewniali, że oprócz świetnego przygotowania każdego ucznia do matury, szkoła stwarza możliwości rozwijania indywidualnych zainteresowań. Młodzież akcentowała  bogactwo życia kulturalnego szkoły  angażującej się w wielorakie akcje o różnym zasięgu i charakterze, podkreślała sprzyjającą temu przyjazną atmosferę szkoły. Licealiści promujący profile klas przy przygotowanych  stoiskach  przedmiotowych zachęcali gimnazjalistów do zadawania pytań, z czego goście chętnie korzystali. Bardzo chętnie również przystąpili do zorganizowanych dla nich konkursów przedmiotowych, w których  zwycięzcy otrzymali certyfikaty gwarantujące we wrześniu 2017 roku pierwszą ocenę celującą lub bardzo dobrą. Nauczyciele LO nr II nie kryli swego zadowolenia z faktu, że gimnazjaliści tak licznie przystąpili do konkursów i z zaciekawieniem oglądali pokazy naukowe oraz filmiki reklamujące „Chreptusa” – wszystkie autorstwa uczniów. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających szkołę gości był zaprojektowany i wykonany przez młodzież robot – sterowany przez pilot wąż z klocków. Atrakcje dnia otwartego wzbogacił jeszcze występ  artystów i sportowców, mających na swoim koncie wiele zwycięstw i medali w uprawianej dziedzinie (Julii Gawryluk w akrobatyce, Wiktorii Wójcik, Maćka Nowakowskiego i Dominiki Bugajskiej w festiwalach muzycznych, Pawła Pastuszki w walkach  taekwondo) – występy uzdolnionych uczniów przekonały gimnazjalistów i ich rodziców, że uczniowie „Chreptowicza” świetnie godzą naukę na wysokim poziomie z pozalekcyjnymi zajęciami rozwijającymi ich pasje.