Uroczystości rocznicowe z udziałem delegatów powiatu ostrowieckiego – 25 lat samorządności

Uroczystości rocznicowe z udziałem delegatów powiatu ostrowieckiego. 25 lat samorządności

5 i 6 marca w Poznaniu odbył się Kongres XXV – lecia Samorządu Terytorialnego połączony z XIX Zgromadzeniem Ogólnym Związku Powiatów Polskich. W wydarzeniach tych uczestniczyli Wicestarosta Powiatu Ostrowieckiego Eligiusz Mich oraz Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Brożyna.

Pierwszy dzień obrad to przede wszystkim zgromadzenia ogólne korporacji samorządowych. W tym dniu odbyło się XIX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Delegaci przyjęli szereg stanowisk w kwestiach najbardziej dotykających polskie powiaty m.in. w sprawie finansowania zadań oświatowych, konieczności zwiększenia finansowania inwestycji na drogach lokalnych ze środków budżetu państwa czy finansowania szpitali powiatowych.

Obchody 25 rocznicy odtworzenia w Polsce samorządu terytorialnego miały uroczysty charakter. W kongresie udział wzięło ponad tysiąc osób.