Uroczystości patriotyczne w Woli Grójeckiej

W Woli Grójeckiej w gminie Ćmielów odbyły się uroczystości patriotyczne, w których mieszkańcy uczcili poległych przed 73 laty partyzantów Armii Krajowej. Starostę ostrowieckiego reprezentował radny Mirosław Rogoziński, Radę Powiatu Ostrowieckiego m. in. przewodniczący Jerzy Brożyna, radna Joanna Suska.  

– Oddajemy cześć ludziom, którzy walczyli o naszą wolność – powiedział podczas uroczystości przewodniczący Jerzy Brożyna. – Jeśli my o nich zapomnimy, to następne pokolenia też nie będą pamiętać. A to przecież dzięki tamtym bohaterom możemy dziś żyć w wolnej Polsce. Dzięki moim rodzicom mam olbrzymi szacunek do historii. Ojciec mój walczył w obronie Polski we wrześniu 1939 roku. Wiele mi opowiadał o cierpieniach ludzi, o oddziałach partyzanckich. Pochylmy dziś głowę nad żołnierzami Armii Krajowej, którymi dowodził Tomasz Wójcik „Tarzan”.

 

Po złożeniu kwiatów przed pomnikiem uczestnicy uroczystości pojechali do Ćmielowa, gdzie w miejscowym kościele wzięli udział we mszy świętej w intencji „Tarzana” i jego żołnierzy. Ostatni punkt uroczystości odbył się na cmentarzu parafialnym, gdzie odmówiono modlitwę za poległych i zmarłych żołnierzy AK. Nad grobami partyzantów przemawiał senator RP Jarosław Rusiecki.

W uroczystościach licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy Ćmielów, grupy harcerzy, zuchów. Przybyły poczty sztandarowe związków kombatanckich z Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, Sandomierza. Przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sil Zbrojnych prezentowali portrety Tomasza Wójcika „Tarzana”.